OKTOBERFEST

Fredag, den 21. oktober i

Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER

 

Samrådets kulturudvalg inviterer til OKTOBERFEST i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER – fredag den 21. oktober kl. 19.

Det bliver en traditionel oktoberfest, hvor det er tilladt, men ikke obligatorisk, at komme i ølfestkostume. Der er vinpræmier til de bedste. Anders Holt vil med sin gode musik sørge for, at humøret bliver højt med mulighed for sang og en dans. Måske du skulle købe dig en tyrolerhat?

Benyt lejligheden til at arrangere en gadefest – vi reserverer gerne et gadebord!

Indgangsbilletten koster 100 kroner, og der kan købes udsøgte pølser i tysk stil samt velplejet fadøl fra Thy Bryghus og andet godt til rimelige priser.

Oktoberfesten er for alle beboere i Grindsted, Uggerhalne og omegn!

Kom og vær med!

Bestil billet her:

 • Ellen Høgh, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 6199 2302
 • Birthe Søborg, Hüttel Sørensenvej 123, Vodskov, tlf. 2160 0094
 • Helle Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 2695 8512
 • Villy Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 6116 3930
 • Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 2392 3068

Vision 2030 – Grindsted & Uggerhalne 2030

Formål med Vision 2030: at sætte fokus på, hvordan vi ønsker, at vore byer skal udvikle sig frem mod 2030.
Når Vision 2030 er afsluttet, har vi et samlet overblik over hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at nå målet: Grindsted & Uggerhalne 2030. Men også hvem, der vil være med til at udføre.

Vi skal have kigget på byernes styrker og svagheder, men også på de muligheder, de står overfor og de trusler, der kan påvirke i uønsket retning.

I 2017 gennemførte Samrådet sammen med foreninger og institutioner Vision 2025. Der kom en række forslag til vore byers udvikling. Mange er gennemført, men nu skal vi tænke videre.

Grindsted og Uggerhalne er oplandsbyer i Aalborg Kommune. Her kan der ske byudvikling, men den skal i høj grad ske ved egen hjælp. Vi kan inddrage Aalborg Kommune i at lave udviklingsplaner for vores lokalområde, men vi skal selv tage initiativ og langt hen ad vejen selv udføre.

Det er Samrådet, Borgerforeningen, GIF, FDF, Kultur- & Borgerhuset og Menighedsrådet, der i samarbejde søsætter Vision 2030 for at afklare, hvordan byerne skal udvikle sig frem mod 2030.

 1. trin blev gennemført i forbindelse med Sommerfesten, hvor deltagerne blev bedt om at komme med forslag. Og der kom en del!
 2. trin er et FB-opslag og opslag på hammernyt.dk, der ligeledes opfordrer borgerne til at komme med ideer.
 3. trin er et fællesmøde. Her er tanken, at vi via gruppearbejde får samlet ideer sammen, som skal danne grundlag for indhold i ny VISION for vore byer. Men forhåbentlig også hvem, der vil være med til at udføre.

Følgende emner kan være en del af udgangspunktet for Vision 2030, hele tiden med fokus på styrker og svagheder og muligheder og trusler:

 1. Fritid
  Aktiviteter, sport mm.
 2. Logistik
  Busser, biler, cykler mm.
 3. Natur
  Rekreative områder mm.
 4. Børn og Unge
  Skole, børnehave, dagpleje, ungdomsklub mm.
 5. Borger og Kultur
  Aktiviteter som musik, foredrag, idræt mm.
 6. Erhverv
  Passende eller? 
 7. Udvikling af byerne
  Udstykninger, sanering af huse mm.
 8. Andre emne

 

 

Program

Kl. 9-10:

Morgenkaffe med rundstykker i KBHB
Herunder velkomst ved Ole Schwarz

Kl 10-12: 

Fællesmøde i KBHB

Hvad vi har nået siden visionsseminaret i 2017, ved Ole Schwarz

Fremtidsværksted – Grindsted & Uggerhalne 2030, Lisbeth Machholm, Aalborg Kommune:

Oplæg til gruppearbejdet

Gruppeinddeling – Ordstyrer i grupperne

Afrapportering fra grupperne ved ordstyrerne

Hvem ønsker at deltage i den videre proces?

11.55:

Tak for jeres arbejde ved Ole Schwarz

Fest ved Gadekæret

Så var der atter efterårsfest ved Gadekæret. Vejret var med os, så der kom mange gæster.

Festen er for børn og barnlige sjæle, men heldigvis støtter alle aldersgrupper denne dejlige begivenhed.

Festen ligger hver år i september, i år blev den afholdt lørdag den 17. september.

Borgerforeningens telte blev opstillet, så vores lokale musikmand, Anders, kunne sidder uforstyrret af vejrguder og spille for gæsterne. Heldigvis blev der ikke behov for at sidde inde! Solen skinnede fra en herlig blå himmel.

Det var igen i år ”Det Flyvende Kuffertcirkus” ved Søren, der underholdt børnene, og det gjorde han med succes!

Efter en times underholdning var der cirkusskole, som børn og voksne benyttede sig af.

En dejlig dag ved Gadekæret, som vi også til næste år vil gennemføre som en solid tradition for vores lokalområde.

 

 Samrådet for
Grindsted og Uggerhalne
September 2022

Fest ved gadekæret

Lørdag den 17. september

er der atter fest ved gadekæret i Grindsted. Dette er blevet en hyggelig tradition her i Grindsted og Uggerhalne.

Pladsen ved gadekæret åbner kl. 13.

Vi har opstillet telte og borde med mere, og i teltet vil der være levende musik.

Der kan købes drikkevarer til både børn og voksne. Skulle du have lyst til en kop kaffe og en kage – ja så kan dette også lade sig gøre.

Klokken 14 kommer
“Det Flyvende Kuffertcirkus”
Underholdning mest for børn, men også for voksne.

Vi har hyret dem før, og vi gør det igen – for de er gode til at få små og store til at se, lytte og være med i forestillingen.
Efter forestillingen vil der være cirkusskole, hvor du kan lære mange af de ting, som du har set i forestillingen.

Det er gratis at deltage!
På gensyn
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

En kort status på tiltag i Hammer Bakker

Det er sikkert bekendt, at den nye bålhytte nu er opført ved shelterpladsen. Der resterer nu at få genetableret bålpladsen øst for bålhytten, som har været fjernet midlertidigt i forbindelse med opførslen af bålhytten. Vi synes, at den nye bålhytte er blevet rigtig flot og ser frem til den officielle indvielse i den kommende weekend.

I forbindelse med konvertering af plantagen har vi i vinter afrømmet førne, som er det tykke lag af delvist omsatte grannåle, blade, mos mm., der mange steder forhindrer nøjsomme arter som lyng, djævelsbid, guldblomme mm. i at spire.

Afrømning af førne har været succesfuldt og vi kan allerede nu finde små fremspirede planter såsom hedelyng (se foto 3856). Men for at booste den positive udvikling endnu mere har vi i samarbejde med et par lokale landmænd høstet nogle meget blomsterrige marker og spredt det afhøstede materiale udover konverteringsarealerne (foto 3880 og 3853).

 

Foto 3834

Foto 3880

Foto 3853

Foto 3856

Spredning af frø forventes at medføre en mere varieret flora, samt sikre levesteder for områdets rige insektliv såsom sommerfugle, græshopper, køllesværmere mm. (foto 3834 = Seksplettet Køllesværmer i Hammer Bakker).

De græssende dyr er blevet suppleret med fire hopper fra Den Danske Naturfondsprojekt ved Bøtø. Supplementet af hopperne er lavet dels for at øge græsningstrykket, men også for at få lidt variationen i forhold til alder/fysik og dermed bedre dynamik i flokken.

Den endelige beslutning om konkret hegning i den vestlige del af projektområdet er udskudt til næste år, men vi går videre med dialog med de lodsejere, hvis jord grænser direkte op til Den Danske Naturfonds arealer, for at få fastlagt detaljerne om hegnets placering, klaplåger m.m. Og der er indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen og de nødvendige myndighedsgodkendelser. Der bliver tale om et lavt, almindeligt landbrugshegn, som ikke forhindrer vildtets frie bevægelighed.

For Hærvejens vedkommende er vi fortsat i gang med at kigge på en omlægning af vandreruten, så den kommer til at følge den gamle kongevej på et længere stræk end på nuværende tidspunkt. Her tager vi som lovet kontakt til de tre berørte lodsejere for at få deres accept af et nyt forløb af vandreruten over deres ejendomme.

Vi ønsker at fokusere publikumstrykket til den østlige del, og vi vil over de næste måneder opdatere friluftsforholdene i østdelen. Vi afmærker flere stiruter, så det bliver lettere at finde rundt, vi vil etablere skilte og producere vandretursfolder med tydelige ejerskabsmarkeringer og forklaring af færdselsreglerne, så der ikke kan være tvivl om, hvad der er privat og hvad der er fondsejet, og hvad man må på de forskellige arealer. Der vil blive opsat bænke (udskårne stammer) for at muliggøre mindre hvilesteder i området. Samtidig vil der på Naturfondens areal blive anlagt p-plads ved Vandstedvej (den tidligere læsseplads) og p-arealet ved jagthytten ved Torndal vil blive saneret med mere grus. I forhold til det tidligere foreslåede mødested ved Torndal, har vi lyttet til bekymringerne og flyttet bålhytte og shelterplads ind i terrænet, så der er mere end 400 m til nærmeste beboelse. Vi arbejder med et forslag fra firmaet Rabølle, som står bag opførelsen af den ny bålhytte ved den eksisterende shelterplads. Her og nu afventer vi myndighedsbehandling af den ny plads.

Venlig hilsen
Svend Klitgaard Lassen

Skov- og landskabsing.
Natur, BL

By og Land
Aalborg Kommune

Til Hammer Bakker Naturråd

VELBESØGT GENERALFORSAMLING I GRINDSTED-UGGERHALNE SAMRÅD

Den 18. maj var 50 borgere mødt op for at høre nyt om samrådet og nyt om nye udstykninger i byerne.

Efter en hyggelig aftenspisning med smørrebrød og øl/vand gik formand Ole Schwarz i gang med selve generalforsamlingen. Beretningen var delt op mellem alle udvalgsrepræsentanterne, og alle aktiviteter og initiativer blev fremlagt.

Første punkt var som sædvanlig præmiering af bygninger/miljø, og prisen gik til familien Stougaard, som har givet gården Eget en kraftig og smuk renovering. Hele familien var mødt frem i dagens anledning.

Samrådet har fortsat stor energi, og der blev fortalt om den kommende sommerfest, et nyt madpakkehus ved skoven, forbedring af veje og cykelstier, ønsket om cykelsti til Sulsted, og om den gode indsats for de mange nye tilflyttere. Klasserne på skolen bliver store i de kommende år!

Samrådet har sammen med foreningerne gang i de helt store forberedelser til et Mål- og Visionsmøde den 29. oktober. Byerne har jo nærmest fået opfyldt alle de forrige visioner, så der er brug for nye!

Efter kaffen kom rådmand Jan Nygaard Thaysen og fortalte om sit nye job, om kommunens overordnede planlægning, og til sidst specifikt om vilkårene for byudvikling i Grindsted-Uggerhalne. Dernæst var der en god debat om planerne om bebyggelse af en trekantet mark i den sydlige ende af Grindsted, planer, som blev påbegyndt i 2009, men som endnu ikke har udløst en lokalplan for området, trods stor motivation for at få gjort plads til tilflyttere i de store familievillaer og få opført velegnede seniorboliger.

Rådmanden redegjorde for de komplikationer, der er konstateret ved de såkaldte ’udbygningsaftaler’ og om grundvand og miljøhensyn, og han pegede på det allerede vedtagne område nord for Kornelparken, som ville være lettere at håndtere. Den gode debat fik dog overbevist rådmanden om det hensigtsmæssige i at opgradere lokalplanen, og han inviterede til gode møder om projektet, som han tilkendegav, at han ville støtte i det videre forløb.

Samrådet fik genvalgt alle sine kandidater og modtog stor ros fra forsamlingen for en god og informativ generalforsamling.

Klik her for at læse referat og se PowerPoint fra generalforsamlingen.

Dan Ole Faaborg
Maj 2022

Generalforsamling i Samrådet

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 18. maj i Kultur- og Borgerhuset i Grindsted.

 

Vi starter med spisning kl. 18. Hvis du vil deltage i spisningen, beder vi om, at du tilmelder dig hos formanden2392 3068 eller til ole.schwarz@gmail.com

 

Kl. 18.30 overrækker vi Årets Pris (2021) til vinderen af den lokale konkurrence om det gode og smukke byggeri og det gode byrum.

Det er 8. gang, at vi overrækker denne pris til et smukt byggeri eller et smukt renoveret hus i Grindsted eller Uggerhalne.

 

Selve generalforsamlingen gennemfører vi fra kl. 18.45 – 19.45.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne – som du kan finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk

Formanden aflægger beretning om det overordnede arbejde i Samrådet. Efterfølgende vil projektlederne for udvalgene berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg.

Der er følgende faste udvalg: Unge, Kultur, Cykelsti, Lokalhistorie, Byudvikling, PR-gruppen, Grønt Hold, Hjemmeside og Skoleudvalg.

Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.

Vi afslutter mødet med, at rådmand Jan Nymark Thaysen fra Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning kommer og fortæller om udviklingen i landdistrikterne og vil besvare de spørgsmål, vi måtte have herom.

Alle er velkomne!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
25. April 2022

Hyggelig aften med Pretenders den 20. maj 2022

Kulturhuset KBHB bag Grindstedhallen:

HYGGELIG AFTEN MED PRETENDERS

Pris 250,- for dejlig buffet fra Gæstgivergården plus musik

Mødetidspunkt kl. 18.30, dørene åbnes kl. 18.00

Musikken spiller fra kl. 20.00 – 22.00

Fadøl, vin kaffe og vand sælges til rimelige priser.

Arrangør er Samrådets Kulturudvalg – billetter fås hos

• Ellen Høgh, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 61992302

• Birthe Søborg, Hüttel Sørensenvej 123, Vodskov, tlf. 21600094

• Helle Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 26958512

• Villy Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 61163930

• Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 23923068

Referat af borgerforeningens generalforsamling 2022

 

 

 

 

 

Referat af Generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn

28. marts 2022

Dagsorden

1) Valg af ordstyrer og referent
2) Formandens beretning
3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

 

Ad 1) Valg af ordstyrer og referent

Charley Pedersen valgt som ordstyrer, Bo Hovgaard Thomasen valg som referent

 

Ad 2) Formandens beretning
Indledningsvist fortalte formanden, at den 14. april fylder borgerforeningen 90 år. Bo Hovgaard Thomasen berettede dernæst, at der siden sidste generalforsamling d. 1. september 2021 kun havde været få aktiviteter. Grundet manglende tilslutning i efteråret var et ERFA-møde for borgerforeningerne rundt om Hammer Bakker, blevet udskudt til foråret 2022. ERFA-mødet var en succes, og der er etableret et samarbejde om blandet andet et fælles arrangement planlagt til sommeren 2022. Grundet Corona-smitte blev et andet arrangement med gåtur/løbetur på banestien mellem Uggerhalne og Attruphøj udsat – foreløbigt til efteråret 2022. Lørdag d. 26. marts afholdte borgerforeningen fastelavnsfest i Grindstedhallen. Vi forventer at 2022 bliver en tilbagevenden til et normalt aktivitetsniveau.

 

Ad 3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
Maria Jacobsen fremlagde det reviderede regnskab. Grundet aflyste aktiviteter i 2020, besluttede generalforsamlingen i 2021 at 2021 skulle være et kontingentfrit år, hvorfor foreningen kun havde beskedne indtægter i 2021. Dette var årsagen til årets resultat på -37.137 kr. Foreningens økonomi er god – selv med det planlagte underskud i 2021. Under spørgsmål til regnskabet blev det fremhævet der om cirka to år kan tænkes at skulle bruges et større beløb på julebelysningen, der nu er 10 år gammelt, og derfor skal gennemgå reparationer. Generalforsamlingen to regnskabet til efterretning.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2023 blev besluttet som i 2022. kontingentet er således fortsat 150 kr. for husstande med flere beboere, 80 kr. for husstande med én beboer.

 

Ad 5) Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmerne Birgitte Svendsen, Frank Jensen og Marie Louise Geneser var på valg. Frank og Marie Louise blev genvalgt. Birgitte ønskede ikke genvalg. Det var ikke muligt at finde en kandidat til den ledige bestyrelsespost, hvorfor generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at supplere bestyrelsen efter generalforsamlingen. Bestyrelsen påtænker således en hvervekampagne. Mandatet gælder desuden også for supplering af bestyrelsen med en suppleant.

 

Ad 7) Valg af revisor
Revisorerne Frode Christensen og Ole Schwarz blev genvalgt.

 

Ad 8) Eventuelt

Opfordring til at borgerforeningen satser mest på aktiviteter for børnefamilier i 2022.

Ros til borgerforeningen for initiativet med ERFA-møder med andre borgerforeninger og fælles arrangement.

Samrådet benyttede lejligheden til at invitere til visionsdag for borgerforeningen samt alle andre foreninger.

Opfordring til at benytte de gode muligheder for økonomisk støtte, kommunen tilbyder for tiden til fx arrangementer målrettet mod børnefamilier. Det er en mulighed for at tænke på lidt større aktiviteter, end der ellers er mulighed for.

 

1 2 3 30
Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.