Generalforsamling i Samrådet

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 18. maj i Kultur- og Borgerhuset i Grindsted.

 

Vi starter med spisning kl. 18. Hvis du vil deltage i spisningen, beder vi om, at du tilmelder dig hos formanden2392 3068 eller til ole.schwarz@gmail.com

 

Kl. 18.30 overrækker vi Årets Pris (2021) til vinderen af den lokale konkurrence om det gode og smukke byggeri og det gode byrum.

Det er 8. gang, at vi overrækker denne pris til et smukt byggeri eller et smukt renoveret hus i Grindsted eller Uggerhalne.

 

Selve generalforsamlingen gennemfører vi fra kl. 18.45 – 19.45.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne – som du kan finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk

Formanden aflægger beretning om det overordnede arbejde i Samrådet. Efterfølgende vil projektlederne for udvalgene berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg.

Der er følgende faste udvalg: Unge, Kultur, Cykelsti, Lokalhistorie, Byudvikling, PR-gruppen, Grønt Hold, Hjemmeside og Skoleudvalg.

Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.

Vi afslutter mødet med, at rådmand Jan Nymark Thaysen fra Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning kommer og fortæller om udviklingen i landdistrikterne og vil besvare de spørgsmål, vi måtte have herom.

Alle er velkomne!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
25. April 2022

Hyggelig aften med Pretenders den 20. maj 2022

Kulturhuset KBHB bag Grindstedhallen:

HYGGELIG AFTEN MED PRETENDERS

Pris 250,- for dejlig buffet fra Gæstgivergården plus musik

Mødetidspunkt kl. 18.30, dørene åbnes kl. 18.00

Musikken spiller fra kl. 20.00 – 22.00

Fadøl, vin kaffe og vand sælges til rimelige priser.

Arrangør er Samrådets Kulturudvalg – billetter fås hos

• Ellen Høgh, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 61992302

• Birthe Søborg, Hüttel Sørensenvej 123, Vodskov, tlf. 21600094

• Helle Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 26958512

• Villy Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 61163930

• Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 23923068

Referat af borgerforeningens generalforsamling 2022

 

 

 

 

 

Referat af Generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn

28. marts 2022

Dagsorden

1) Valg af ordstyrer og referent
2) Formandens beretning
3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

 

Ad 1) Valg af ordstyrer og referent

Charley Pedersen valgt som ordstyrer, Bo Hovgaard Thomasen valg som referent

 

Ad 2) Formandens beretning
Indledningsvist fortalte formanden, at den 14. april fylder borgerforeningen 90 år. Bo Hovgaard Thomasen berettede dernæst, at der siden sidste generalforsamling d. 1. september 2021 kun havde været få aktiviteter. Grundet manglende tilslutning i efteråret var et ERFA-møde for borgerforeningerne rundt om Hammer Bakker, blevet udskudt til foråret 2022. ERFA-mødet var en succes, og der er etableret et samarbejde om blandet andet et fælles arrangement planlagt til sommeren 2022. Grundet Corona-smitte blev et andet arrangement med gåtur/løbetur på banestien mellem Uggerhalne og Attruphøj udsat – foreløbigt til efteråret 2022. Lørdag d. 26. marts afholdte borgerforeningen fastelavnsfest i Grindstedhallen. Vi forventer at 2022 bliver en tilbagevenden til et normalt aktivitetsniveau.

 

Ad 3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
Maria Jacobsen fremlagde det reviderede regnskab. Grundet aflyste aktiviteter i 2020, besluttede generalforsamlingen i 2021 at 2021 skulle være et kontingentfrit år, hvorfor foreningen kun havde beskedne indtægter i 2021. Dette var årsagen til årets resultat på -37.137 kr. Foreningens økonomi er god – selv med det planlagte underskud i 2021. Under spørgsmål til regnskabet blev det fremhævet der om cirka to år kan tænkes at skulle bruges et større beløb på julebelysningen, der nu er 10 år gammelt, og derfor skal gennemgå reparationer. Generalforsamlingen to regnskabet til efterretning.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2023 blev besluttet som i 2022. kontingentet er således fortsat 150 kr. for husstande med flere beboere, 80 kr. for husstande med én beboer.

 

Ad 5) Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmerne Birgitte Svendsen, Frank Jensen og Marie Louise Geneser var på valg. Frank og Marie Louise blev genvalgt. Birgitte ønskede ikke genvalg. Det var ikke muligt at finde en kandidat til den ledige bestyrelsespost, hvorfor generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at supplere bestyrelsen efter generalforsamlingen. Bestyrelsen påtænker således en hvervekampagne. Mandatet gælder desuden også for supplering af bestyrelsen med en suppleant.

 

Ad 7) Valg af revisor
Revisorerne Frode Christensen og Ole Schwarz blev genvalgt.

 

Ad 8) Eventuelt

Opfordring til at borgerforeningen satser mest på aktiviteter for børnefamilier i 2022.

Ros til borgerforeningen for initiativet med ERFA-møder med andre borgerforeninger og fælles arrangement.

Samrådet benyttede lejligheden til at invitere til visionsdag for borgerforeningen samt alle andre foreninger.

Opfordring til at benytte de gode muligheder for økonomisk støtte, kommunen tilbyder for tiden til fx arrangementer målrettet mod børnefamilier. Det er en mulighed for at tænke på lidt større aktiviteter, end der ellers er mulighed for.

 

To lokalhistoriske artikler på hammernyt.dk

Er du interesseret i lokalhistorie fra vores område, så kan du nu læse to artikler, som er lagt på hammernyt.dk

Den ene handler om et møntfund, som blev gjort i 1955 i Grindsted. Den anden lokalhistoriske artikel fortæller om Øster Torndal – en smuk skovejendom med en ydmyg fortid.
Klik her for at læse artiklerne.

Poul Dahl
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Marts 2022

Intimkoncert i Grindsted den 11. marts med Muleskinners

Den aalborgensiske trio Muleskinners er enestående og professionel trio med Malthe Nielsen på sang, violin og guitar, Olav Gudnason på kontrabas og Henning Jensen på banjo/guitar. Malthe er kendt for Rockmaskinen og andre festlige sammenhænge, men de to andre giver ham ikke noget efter.

Samrådet i Grindsted havde skaffet et fint tilskud til aftenens lille intimkoncert, der blev indledt med ægte Hammer Bakker Tapas, lavet fra bunden af Samrådet mesterkokke. Der var 60 publikummer til denne intimkoncert.

Muleskinners spiller country med mere friskhed end Dolly Parton og med en ægthed, som hensætter en til midtamerikanske landbrugskulturer – en unik guitar/banjo finger-pickin stil, stolte kendetegn for denne trio, som har god professionel bagage og rutineret optræden at underholde med.

Muleskinners spiller mest gammel traditionel amerikansk country-musik, arrangeret på deres egen charmerende vis, men de diverterer også med nyere numre i stilarten, som de smagfuldt gør til en del af deres musikalske univers.

En muleskinner var oprindelig en hårdfør og piskesvingede muldyrsbetvinger, der kunne få de tunge varer frem i det vilde vesten. Aftenens trio levede helt op til stanken af guldgravere og ko-lort og hårde svirp med oksepisken. Publikum kunne næsten ikke slippe trioen efter de to timers koncert!

Vi glæder os til Samrådets næste koncert.

Dan Ole Faaborg
12. marts 2022

 

SÅ ER ER DER MUSIK I HUSET I GRINDSTED

Fredag den 11. marts er der country og tapas i Kultur- og Borgerhuset i Grindsted.
Vi har fået fat i et af de dygtigste nordjyske bands, the
Muleskinners.
En af landets ypperste repræsentanter for American Folk befinder sig i Nordjylland, nærmere betegnet Aalborg. Her har The Muleskinners de sidste mange år henrykket lokalbefolkningen med rustikke, humørfyldte og virtuose udgaver af alle mulige og umulige udgaver af folk, country og bluegrass klassikere.
Orkestrets medlemmer er alle fuldtids professionelle musikere og opererer i mange forskellige sammenhænge og genrer hvilket medvirker til det store underholdningsmæssige og musikalske overskud , der altid præger koncerterne.
Deres uforfærdede sang og ligefremme optræden, er sammen med en unik guitar/banjo finger-pickin stil, stolte kendetegn for denne trio, som har Malthe Nielsen på sang, violin og guitar, Olav Gudnason på kontrabas og Henning Jensen på banjo/guitar.
Tapas fra 18.30, musik fra 20-22.
Arrangør er Samrådets Kulturudvalg.
Billetter á 250 kroner fås hos
Ellen Høgh, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 6199 2302
Birthe Søborg, Hüttel Sørensensvej 123, Vodskov, tlf. 2160 0094
Helle Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 2695 8512
Villy Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 6116 3930
Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 2392 3068

Palles nyheds til Poul (test)

Se her Poul, her er en lille film, der viser,
hvordan man sender nyhedsbrev på Hammernyt.dk

 

 

 

 

 

 

Vi ses :)

Generalforsamling i KBHB

Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER indkalder herved foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling – mandag den 14. marts, kl. 19. Det er bestyrelsen håb, at mange vil møde op for bl.a. at drøfte nye aktiviteter, der kan styrke mulighederne for gode fællesskaber i Grindsted og Uggerhalne. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi gør opmærksom på, at KBHB vil være vært for et mindre traktement kl. 18 – tilmelding senest 11/3 til formanden Joan Foldager btjf@stofanet.dk

Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER – Bestyrelsen

Borgerforeningen holder fastelavnsfest den 26. marts 2022 i Grindstedhallen

Så blev det endelig fastelavn
Og efter knapt to år med restriktioner, samt aflysninger af vores sædvanelige arrangementer, trænger vi alle vist til lidt fest, farver og hygge.
Derfor vil borgerforeningen gerne, traditionen tro, invitere til fastelavnsfest i Grindstedhallen
Lørdag den 26 marts, kl 14:00-17:00.
Prisen er 30 kr. per deltagende barn inkl. fastelavnsbolle, slik og en sodavand/saft.
Voksne deltager gratis og kan købe fastelavnsboller, kaffe/te m.m. i kiosken.
Der vil i løbet af arrangementet være underholdning, samt præmier til vores kattedronninger- og konger. Derudover vil der være en præmie for bedste kostume blandt børnene.
Vi glæder os til en eftermiddag med en masse sjov, hygge og flotte kostumer.
Borgerforening for Grindsted, Uggerhalne og omegn

Pris til årets gode og smukke byggeri og det gode byrum 2021

Endnu en gang skal vi have udpeget årets gode og smukke byggeri i Grindsted og Uggerhalne. Vil du være med, så læs videre og hør hvordan.

Samrådet har fokus på Grindsted og Uggerhalnes forskønnelse. Rådet har side 2012 præmieret årets gode og smukke byggeri og det gode byrum. Smukt renoverede huse i begge byer har vundet. I mange år var prisen en stentøjsplakette fremstillet af Margit Plougstrup. Margit er flyttet og vi har ikke flere plaketter.
Samrådet har bedt Nicolaj Köhne om at designe en ny. Nicolaj, der er en ung lokal kunstner, har skabt en smuk stålplakette, med et stiliseret motiv af Hammer Bakker med skov; vi uddelte Nicolajs plakette første gang i 2020.

Samrådet ønsker med sin pris at fremme godt og smukt byggeri i landsbyerne, byggeri som passer ind i vore landsbymiljøer. Vi ønsker at anspore borgerne til at gøre det samme og dermed bidrage til, at det er attraktivt at bosætte sig i vore byer.
Men også at have fokus på det, vi kalder det gode byrum. Anlæg og projekter, som på en god og smuk måde bidrager til byernes forskønnelse.
Vi tænker også på smukke haveanlæg, som binder have og hus sammen til en helstøbt enhed. Haveanlægget skal vende ud mod hovedfærdselsårerne i Grindsted og Uggerhalne, så forbipasserende kan se, hvor pænt det kan gøres og tænke, her vil jeg gerne bo!

”Det er vigtigt, at vi er mange om at pege på en vinder”, siger Samrådets formand, Ole Schwarz. ”Derfor beder vi interesserede borgere indsende forslag med en kort begrundelse – gerne også med et fotografi”.

 

Et eller flere af nedenstående kriterier til præmiering af Smukt og Godt Byggeri og det Gode Byrum skal opfyldes:

  • Den gode arkitektur. Gode og smukke nybygninger opført i Grindsted, Uggerhalne og Kinnerup. Bygninger, som passer ind i landsbymiljøer og som er med til at fremhæve deres egenart netop som landsby. Her vil bygninger, som er innovative også klimateknisk og som kan tjene som et godt eksempel til efterfølgelse opnå en fortrinsstilling ved bedømmelsen.
  • Den gode renovering. God og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger, der bidrager til at bibeholde og gerne genskabe de kvaliteter, der ligger i den oprindelige, men nu afdæmpede landsbyarkitektur. Et renoveringsprojekt kan være at tilbageføre til det oprindelige, men også et projekt, hvor der tilføres moderne kontrastskabende elementer.
  • Det gode byrum. Andre anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse. Det kan være et samlende ”torv”, Væresteder, andre spændende aktivitetsrum, identitetsskabende kunst, herunder kunstnerisk udsmykning i forbindelse med byggeri og anlæg i byerne.
  • Det smukke haveanlæg. Vi ønsker også at præmiere den smukke forhave, som vender ud mod de to byers hovedstrøg: Grindstedvej, Vodskovvej ind til Kinnerupgaard, Uggerhalnevej og Espelunden og som derved er med til, at den forbipasserende får et positivt indtryk af byrummet.

Indstilling. Byernes borgere kan indstille projekter, som opfylder en eller flere af ovenstående kriterier til præmiering. Projekter skal være afsluttet inden for det seneste år – altså i 2021.

Du skal indsende dit forslag med en kort begrundelse, gerne vedlagt foto til: Ole Schwarz Høgevej 6, Grindsted, 9310 Vodskov (oleschwarz@gmail.com)
Vi skal have dit forslag senest søndag den 1. maj.

Ud fra de indkomne forslag udvælger komiteen det projekt, der skal præmieres.

Præmieringen sker ved Samrådets generalforsamling den 18. maj.

Vi ønsker at sige forslagsstillerne tak og sætter nogle flasker vin på ”højkant”. Vi trække lod blandt indsenderne. Navne på de udtrukne vil ligeledes blive offentliggjort ved generalforsamlingen, på hammernyt.dk og på FB ”9310 Grindsted, Uggerhalne og Hammer Bakker.”

Kunst og Kultur
En projektgruppe i
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Februar 2022 

1 2 3 29
Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.