Forhistorisk undersøgelse i Grindsted

Mange har sikkert undret sig over, hvorfor der graves ”render” på marken umiddelbart øst for Grindsted.

Baggrunden er, at en lokalplan for området er under udarbejdelse med henblik på boligbyggeri. I den forbindelse har Nordjyllands Historiske Museum vurderet, at området skal undersøges for arkæologiske fund. Museet vurderer, at beliggenheden med flere gravhøje i nærheden og arkæologiske fund vidner om et højt aktivitetsniveau i forhistorisk tid. Museet har derfor vurderet at der forud for et kommende anlægsarbejde bør gennemføres en større arkæologisk forundersøgelse for at få afklaret, om findes fortidsminder.

I praksis er der derfor med gravemaskine gravet et stort antal 2 meter brede søgegrøfter. Arkæologer registrerer herefter eventuelle fortidsminder, typisk stolpehuller, affaldshuller, ildsteder, grave og lignende.  På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning i området.

I skrivende stund venter vi på resultatet.

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Oktober 2020

 

Køb FDF lodsedler på en anden måde

Vi skulle, som vi normalvis plejer, have været ude med vores FDF børn i området og sælge lodsedler her i efteråret.

Der er ikke hverken fra vores hovedbestyrelse eller fra myndighedernes side udstukket nogen egentlig forbud mod, at vi stadig må sende børnene afsted med lodsedler. Vi har dog valgt som ansvarlig forening og for at passe på os selv og andre, ikke at sende nogen afsted med lodsedler.

Vi vil dog stadig sælge lodsedler! Det vil komme til at foregå sådan, at de som gerne vil købe en eller flere lodsedler indbetaler via mobilpay til Lars Skatt på 2561 5320 og samtidig indtaster jeres adresse i beskeden samt hvor mange lodsedler i ønsker at købe, så vil lodsedlen/lodsedlerne komme i jeres postkasse.

Du kan også kontakte Lars Skatt på mobil 2561 5320, så finder vi en løsning.

Lodsedlerne koster 30 kr/stk og en stor del af pengene kommer retur til os til vores daglige arbejde. Vi håber at i vil støtte op om vores arbejde og trods den lidt utraditionelle måde stadig købe en eller flere lodsedler af os

På forhånd tak
Ledere og bestyrelse FDF Hammer

Nyt fra Samrådet for Grindsted & Uggerhalne

 

 

 

 

 

Det ser ud til, at Aalborg Kommune vil pålægge et boligselskab at opføre 8 seniorboliger på de 4 parceller, som kommunen ejer ved mosen sydøst for Kornelparken.

Samrådet forsøger at få disse boliger flyttet til arealerne syd/øst for Tranevej. Her er der mulighed for en større boligudvikling og dermed befolkningsudvikling. Det har vi brug for, så vi kan sikre børn til vores skole.

Men vi møder hård modstand fra forvaltningen (By og Landskabsforvaltning).

Vi håber på, at borgerne vil bakke Samrådet op i dets bestræbelser på at støtte det større projekt syd/øst for byen.

Med venlig hilsen
Ole Schwarz
Formand for Samrådet
Høgevej 6
9310 Vodskov
2392 3068
oleschwarz@stofanet.dk

Opførelse af 48 meter høj antennemast ved Grindstedhallen og KBHB

Aalborg Kommune har meddelt Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER, at kommunen har modtaget en ansøgning fra TDC-Mobil om tilladelse til at opføre en gittermast på 48 meter på et areal umiddelbart op til KBHBs bygninger.

Kommunens naboorientering og projekttegninger er vedhæftet til orientering se nedenfor.

GIF, Samrådet for Grindsted & Uggerhalne og KBHB har besluttet at gøre indsigelse mod placeringen af antennemasten, idet vi af æstetiske, sundheds- og miljømæssige forhold finder det uhensigtsmæssigt.

Med indsigelsen er det ikke et ønske om at modsætte os placeringen af antennemasten i vores lokalområde, idet vi – af behovsmæssige årsager – kun kan støtte ønskerne om en forbedret mobiltransmission i Hammer Bakker. Vores ønske er derfor primært, at der kan skabes kontakt for drøftelse af alternative placeringsmuligheder.

Se kommunikationen her:
Antennemast-1Antennemast-2

Forskønnelse af Gadekæret fortsætter

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne er i tæt samarbejde med Aalborg Kommune i færd med at forskønne Gadekæret. I dag lørdag blev der gravet huller og plantet buske i herligt, saftigt regnvejr!

Det var “Det grønne hold”, suppleret med enkelte frivillige, der stod for arbejdet.
Tæt på dammen blev der plantet rododendron. Kornel blev plantet tæt på Kornelstien.

Jon Kjeldgaard og Ole Peter Jakobsen fotograferede hele processen.

Med tiden bliver Gadekæret en perle i byen!

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Juni 2020

 

Til Borgere i Hammer Sogn!

Normalt vil Borgerforeningens kontingent være afhentet inden Sct. Hans, men i år kan dette være forsinket grundet Coronasituationen. Fristen er derfor udsat til den 1. september.
Vi siger tak for hver kontingentindbetaling, sådan at vi fortsat kan have julebelysning, hjertestartere, fastelavn, Sct. Hans m.m.
Mvh Borgerforeningens bestyrelse
Maj 2020

Fællesspisning i Sognegården aflyst

Fællesspisning i Hammer Sognegård fastsat til den 15. maj er aflyst på grund af Coronakrisen.
Fællesspisning efter sommerferien vil blive oplyst senere på hjemmesiden samt ved opslag i Hammer Sognegårds info-stander.

Ole Peter Jakobsen
Maj 2020

Ny cykelpolitik – vil du hjælpe

Kære alle

Aalborg Kommune skal i 2020 have en ny cykelpolitik.

Vi er lige nu ved at finde ud af, hvilke temaer, den skal have særligt fokus på, og dermed også, hvilken retning den fremtidige indsats på cykelområdet skal tage. Det vil vi meget gerne have synspunkter på fra så bredt et udsnit af kommunens borgere som muligt – både dem, der cykler, og dem der ikke gør. Vi har i går lagt undersøgelsen ind på Aalborg Kommunes facebookside, men vil høre jer, om I har en lokal facebookside, et nyhedsbrev eller en anden lokal kanal, som I vil dele vores undersøgelse gennem?

Det er en kort spørgeskemaundersøgelse, hvor man svarer anonymt.

Undersøgelsen er aktiv til og med 15. marts 2020. I kan dele den ved at kopiere dette link https://survey.enalyzer.com/?pid=gpum8hpe

Venlig hilsen

Anne Iversen Hansen
Civilingeniør Aalborg Cykelby – teamkoordinator

Trafikplanlægning, BLF
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2316

Dit Lort Mit Show

Fra TeaterKRAFT-projekt til færdig forestilling: Dit Lort Mit Show er en poetisk og varm undersøgelse af de små og store verdener der dukker frem, hvis man dykker ned i historierne om de genstande der er til salg i Den Blå Avis og Gul&Gratis.

Den Blå Avis og Gul&Gratis er magiske steder, hvor mennesker og ting mødes, skilles, byttes, sælges, købes og foræres.

Én gammel kvindes ragelse er en ung piges skat, og én mands nybyggede garage fyldes op af en anden mands tvangsauktion, men hvad fortæller tingene om de mennesker som sælger dem?

I denne forestilling forfølger vi ting og sager til salg i Aalborg og omegn. Tingene vil føre os til ejerne og de historier som hører til. Vil historierne om Nordjyllands ragelse og genbrugsguld føre os tættere på det at være menneske i Nordjylland? Tættere på det at være menneske?

I november og december 2019 rejser Teater Nordkrafts skuespillere rundt i kommunen og indsamler gode fortællinger om genbrugsguld i Nordjylland.

Dit Lort Mit Show kommer til at spille på mindre spillesteder rundt i hele Aalborg Kommune i februar og marts 2020.

Dit lort mit show er støttet af Aalborg Kommune via Kulturens Udviklingspulje samt Kulturen rykker ud.

 

Spillested:

6. marts kl. 19:30 i Kultur -og Borgerhuset Hammer Bakker – Billetsalget er åbent!

Forestillingen varer 70-90 minutter  og koster 90,00 kr. Du kan købe billetter:

via online-salg på Teater Nordkrafts hjemmeside- gå ind på dette link: https://www.teaternordkraft.dk/forestillinger-arkiv/dit-lort-mit-show/, hvor du også kan læses mere om forestillingen.

Teater Nordkraft og
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne, Kunst & Kultur
December 2019

1 2 3 26
Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter
Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.