Lokalhistorie

Et af Samrådets fokuspunkter er Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup og Omegns lokalhistorie. For Samrådet betyder det dels, at den via en række små artikler vil belyse emner, som kan være med til at kaste lys over områdets fortid. Dels at Samrådet søger at indsamle materialer i form af bl.a. billeder, protokoller, malerier, genstande og interview med ældre medborgere. Alt sammen noget, som kan belyse fortiden i vores område. Samrådet samarbejder med Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, der er lokalhistorisk arkiv for vores område.

Har du materiale eller en historie, der bør fortælles eller gemmes for fremtiden, skaI du bare henvende dig, så kan vi i fællesskab vurdere, hvad der bør ske.
Nedenfor kan du blandt andet klikke dig ind på de små lokalhistoriske artikler, der indtil videre er skrevet.

Projektgruppen ledes af Poul Dahl og består herudover af Bendt Grønborg.

[inpost_gallery post_id=23 thumb_width=85 thumb_height=85 sc_id=”sc1491486513989″ sc_id=”sc1491486580513″]