Lokalhistorie

Et af Samrådets fokuspunkter er Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup og Omegns lokalhistorie. For Samrådet betyder det dels, at den via en række små artikler vil belyse emner, som kan være med til at kaste lys over områdets fortid. Dels at Samrådet søger at indsamle materialer i form af bl.a. billeder, protokoller, malerier, genstande og interview med ældre medborgere. Alt sammen noget, som kan belyse fortiden i vores område. Samrådet samarbejder med Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, der er lokalhistorisk arkiv for vores område.

Har du materiale eller en historie, der bør fortælles eller gemmes for fremtiden, skaI du bare henvende dig, så kan vi i fællesskab vurdere, hvad der bør ske.
Nedenfor kan du blandt andet klikke dig ind på de små lokalhistoriske artikler, der indtil videre er skrevet.

Projektgruppen ledes af Poul Dahl og består herudover af Bendt Grønborg.

Arne Skindbjerg foran sin svendeprøve på værkstedsvæggen. Foto 2012. Købmand Chr. Frederiksen i sin butik på Uggerhalnevej 33.Grindsted Skole, hallen og boldbanerne. Mejeriet i forgrunden. Foto fra beg. af 1980'erne.Grindsted SkolePavillonen ovenfor Minervavejskvarteret. Foto formentlig fra 1930'erne.Købmand Chr. Frederiksen i sin butik, formentlig i midten af 1960'erneLuftfoto 1980. Skolen i centrum. GIF's håndboldfaciliteter i baggrunden. Mejeri og købmandshandel i forgrunden.Luftfoto af Grindsted omkring 1960.Grindsted set fra bakkerne. årstal ukendt.Bondelandsbyen Grindsted set fra bakkerne. Ukendt årstal.Vognmand Henry Skindbjergs lastbiler i 1950'erne.Købmand Fr. Frederiksens butik.I baggrunden ses smedien. Til højre anes telefoncentralen. Foto 1960'erne.Espelunden med mejeri og Søndergaard. Foto fra beg. af 1960'erne.Smedevej omkring 1950.Udsigtstårn og pavillon ovenfor Minervavejskvarteret. Foto formentlig fra 1930'erne.Espelunden set mod nord. Foto formentlig fra beg. af 1960'erne