Landsbyklyngen Hammer Bakker er godt i gang

Startskuddet til projekt Landsbyklynge Hammer Bakker lød i foråret 2017. Hen over sommeren og efteråret har repræsentanter fra de deltagende byer præsenteret byernes styrker og udfordringer. Projektets eksterne konsulent beretter både om stor energi og nysgerrighed på møderne.

 Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen, som landsbyklyngen er døbt –  holdt de første møder i marts og april. Energien og iderigdommen er stor i det store samarbejdsprojekt, fortæller Thea Green, den eksterne konsulent, der skal holde snor i den nyoprettede styregruppe.

”Der har været en utrolig god energi og nysgerrighed. Byerne omkring Hammer Bakker er ikke vant til at bruge hinanden, men byernes repræsentanter er meget interesserede i at komme i gang med at samarbejde på tværs og udvikle fælles projekter. Byerne er selvfølgelig forskellige, men der er klare fællestræk, der kan danne grundlag for samarbejde.” siger Thea Green, ekstern konsulent i Landsbyklynge Hammer Bakker.

Landsbyklyngekonceptet er støttet af Lokale- og Anlægsfonden, Real Dania og DGI nationalt med samlet 16 millioner og har til formål at styrke samarbejdet mellem mindre byer og derigennem skabe fundament for det gode liv udenfor de større byer.

Som led i at komme tættere på styrkerne, udfordringerne og hinanden på tværs af byerne, blev der i oktober afholdt et fælles møde i Brændstrup Forsamlingshus. Der blev peget på de kvaliteter der gør byerne særlige og dermed forskellige fra hinanden. Men der blev også talt om og udviklet på initiativer, der kan styrke det samlede område rundt om Hammer Bakker – og hvor det for alvor ville give mening at løfte i flok. Forslagene strakte fra fødevarefællesskaber, et integrationsprojekt målrettet de unge, over til bedre infrastruktur. Og der er flere gode ting i vente:

”Samarbejde mellem mindre byer kan være med til at aflive gamle nabostridigheder mellem byerne, og kan i stedet få borgerne til at se hinanden som samarbejdspartnere. Mange landsbyforeninger oplever eksempelvis, at det er svært at få nok til at deltage i deres arrangementer, men ved at samarbejde, så har man måske grundlag for dobbelt så mange deltagere og halvt så meget arbejde” fortæller Thea Green.

Formanden for styregruppen Lasse Breddam supplerer: ”Det er tit sådan, at man ikke ser skoven for bare træer. Det er målet, at klyngearbejdet skal styrke samarbejdet mellem byerne rundt om Hammer Bakker, derfor har vi navngivet klyngen – Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen.”

 Borgere skal involveres
Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen er ved at finde sine ben, og finde ud af, hvordan det nye samarbejde skal fungere, og hvad målet med Landsbyklyngen er. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra hver by, og der er ligeledes nedsat både en kommunikationsgruppe og borgerinvolveringsgruppe, der skal sørge for at klyngearbejdet bliver et projekt med stor forankring i lokalområdet og relevans for mange.

 ”Processen er vigtig. Det tager tid og kræver tålmodighed, for alle skal lige tale sig ind på hinanden.  Næste skridt, er at der skal gennemføres en borgerundersøgelse i hele området, hvor så mange som muligt gerne skal besvare et spørgeskema om aktiviteter i området og eksisterende samarbejder på tværs. Derefter skal styregruppen arbejde med en fælles vision og strategi for landsbyklyngen.” siger styregruppens formand Lasse Breddam.

”Borgerundersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen og udfylder det spørgeskemaet der dumper ind i e-boksen først i det nye år.” fortsætter Lasse Breddam.

”Byerne omkring Hammer Bakker skal ikke konkurrere, men samarbejde – men når borgerundersøgelsen skal gennemføres, bliver det da alligevel spændende at se, hvilke byer der får den højeste svarprocent – så hold øje med e-boksen i januar.” slutter Lasse Breddam.

 Proceskonsulent Thea Green har med sin uddannelse som cand. mag. i oplevelsesøkonomi god erfaring med at hjælpe nye grupper og initiativer fremad. Hun ser frem til næste fase af projektet:

”På den anden side af spørgeskemaundersøgelsen, vil der forhåbentlig danne sig et endnu tydeligere billede af hvad vi skal tage fat i og hvilke indsatsområder vi skal have aktiveret. Og så skal vi i gang med at have endnu flere involveret, så projektet kan blive så mangfoldigt og forankret som muligt.”

 Rundt om Hammer Bakker – Stærkere sammen – Faktaboks:

 Deltagende byer:
Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Brændskov, Ajstrup og Grindsted-Uggerhalne.

Formand for styregruppen:
Lars Breddam, Grindsted

Hvad er en landsbyklynge:
En landsbyklynge er et samarbejde på tværs af flere landsbyer, hvor man styrker hinandens udviklingsmuligheder. Landsbyklyngen kan blive en overordnet paraply, for lokale organisationer og foreninger og kan være med til at løfte fælles problematikker og være et stærkere talerør til f.eks. det politiske system.

Hvor lang tid kører projektet:

Landsbyklyngen Hammer Bakker har en udviklingsperiode på 1,5 år, men skal efter planen fortsætte som en fælles organisation efterfølgende.

Hvor kan man læse mere:
Landsbyklyngen Hammer Bakker arbejder løbende på hjemmesiden https://www.rundtomhammerbakker.dk/

Du kan også du finde mere information på www.landsbyklynger.dk fra alle landsbyklyngerne i Danmark.

Yderligere oplysninger:
Lars Breddam, Grindsted Mail: lassebreddan@gmail.com
tlf. 7175 2780