Generalforsamling i KBHB

Kultur- OG Borgerhuset HAMMER BAKKER indkalder herved foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling den 20. marts kl. 19.00.
Generalforsamlingen holdes i de nye lokaler, hvor bestyrelsen – og de mange frivillige hjælpere – vil glæde sig til at vise de nye faciliteter frem.

Dagsorden ifølge vedtægterne, idet vi gør opmærksom på, at KBHB i tilknytning til generalforsamlingen vil være vært for et mindre traktement.

Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER
Bestyrelsen