Storgruppemøde, Projekt Hammer Bakker

Projekt Hammer Bakker afvikler storgruppemøde:

  • Tirsdag, den 19. februar 2013
  • Kl. 19.00 – 21.00
  • Sted: Aktivhuset i Vodskov
  • Vodskovvej 23
  • Mødelokalet på 1. sal

Dagsorden:
Forstander Mogens Leth Gregersen, kommer og fortæller lidt omkring hans store viden om Hammer Bakker og dens historie

Nyt fra:

  • Styregruppen (herunder logokonkurrence)
  • Naturgruppen
  • Sundhedsgruppen
  • Historiegruppen

Grupperne der vil fortælle om, de mange spændende ting der er sket det sidste halve år,
herunder mødet med Aalborg kommune den 14. februar.
Vi havde til mødet fremsendt en del spørgsmål til kommunen om hvad man derfra kunne/ville hjælpe os med.
På storgruppemødet kan du høre om hvad resultatet blev.

Evt.

Næste møde i storgruppe er tirsdag den 14. maj 2013 kl. 19.00 i Aktivhuset
(storgruppemøde samt generalforsamling)

NB: Alle med interesse i Hammer Bakker er velkommen!

Gå ind på vores hjemmeside og kik: www.oplevhammerbakker.dk

Med venlig hilsen
Ole Schwarz
Formand for Projekt Hammer Bakker
Høgevej 6, Grindsted
9310 Vodskov,
Tlf.: 9638 6858, Mobil: 2392 3068,
Mail: oleschwarz@stofanet.dk