Generalforsamling i borgerforeningen

Generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn, onsdag d. 12. marts kl. 19:30

Der er generalforsamling d. 12. marts 2014. Jeg vil opfordre dig til at overveje, om du kunne have lyst at være med i bestyrelsen. Vi har brug for dig! Mvh. Bo H. Thomasen
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn onsdag, den 12. marts kl. 19:30 i Hammer Sognegård. Inden generalforsamlingen inviteres medlemmerne til fællesspisning kl. 18:30.  Tilmelding kan ske til Ole Peter Jakobsen senest lørdag, den 8. marts på tlf. 98 28 68 78 / 30 28 68 15.
  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

      Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres senest den 8. marts til formand

      Bo Hovgaard Thomasen, Kornelparken 22, tlf. 29 80 84 05.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.

       Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

       Ole Peter Jakobsen (modtager ikke genvalg)

       Anders Clausen (modtager kun genvalg som suppleant)

       Suppleanter er:

       Lisbeth Stricker Jensen, Søren Jensen, Bjarne Hansen

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

Som det fremgår af indkaldelsen, så skal der vælges mindst en person til bestyrelsen, hvorfor det er vigtigt, at I medlemmer møder op.
 
Vi er et godt team i bestyrelsen, og vi har stor hjælp af suppleanterne og af de mange frivillige. Derfor er det heller ikke sådan, at nye i bestyrelsen pludselig sidder med opgaver til op over begge ører. 
 
Det skal også nævnes, at da bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling, blev der lavet en klar opdeling af opgaverne blandt bestyrelsens medlemmer, hvilket har gjort det hele mere overskueligt.
 
Formand for borgerforeningen fra 2013, Bo Hovgaard Thomasen