Borgerforeningens generalforsamling d. 30. marts – med fællesspisning – forslag om vedtægtsændring

 

 

Generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn, onsdag d. 30. marts 2015 kl. 19:30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn onsdag, den 30. marts kl. 19:30 i Hammer Sognegård, Grindsted. 

Inden generalforsamlingen inviteres medlemmerne til fællesspisning kl. 18:30.  Tilmelding til spisningen kan ske til Bo Hovgaard Thomasen  senest tirsdag den 29. marts kl. 15, på tlf.  29 80 84 05 – også gerne per SMS.

Vi kunne rigtig godt tænke os nye kræfter og idéer i bestyrelsen. vi vil derfor opfordre alle interesserede til kraftigt at overveje at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant. 

  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

     a. Forslag om ændring i vedtægterne: Tilføjelse af tegningsregel

     Det foreslås af bestyrelsen, at følgende tilføjes vedtægterne

 Tilføjelse efter § 5:

 § 5.2 TEGNINGSREGEL

Borgerforeningen forpligtes ved sin underskrift af formanden i forening med enten kassereren eller et af bestyrelsesmedlemmerne.

Alternativt kan tre bestyrelsesmedlemmer i forening forpligte Borgerforeningen ved deres underskrift.

Kassereren varetager alle daglige bankforretninger med den af bestyrelsen valgte bank, herunder hævning af byttepenge til Borgerforeningens arrangementer.

       b.  Yderligre forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres senest den 29. marts
       til formand Bo Hovgaard Thomasen, Kornelparken 22, tlf. 29 80 84 05

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

        Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

        Betina Knobloch

        Anders Clausen

        Charley Pedersen

        Suppleanter er:

        Bjarne Hansen, Palle Nørskov

        Ønsker ekstraordinært at træde ud af bestyrelsen: 

        Else-Marie Trærup

 7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bo Hovgaard Thomasen