NYT om Vindmølleprojekt ved Kjellingbro

Vindmøller ved Kjellingbro, Grindsted

Nedenfor ser du den beslutning, som Brønderslev kommune den 23. september 2014 har taget  vedr. de påtænkte vindmøller ved Kjellingbrovej:

“Beslutningen i Miljø- og Teknikudvalget blev følgende:

Udvalget blev orienteret om, at der den 23. september 2014 er indsendt et revideret projekt indeholdende forslag til 8 vindmøller ved Kjellingbrovej,

Udvalget indstiller:

  • at der gives afslag til det oprindeligt indsendte projekt for 10 – 14 vindmøller ved Kjellingbrovej.
  • at det af 23. september 2014 indsendte forslag til 8 vindmøller ved Kjellingbrovej sendes videre til behandling i Økonomiudvalget, med henblik på beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med vindmølleprojektet.

Jeg udsender desuden en generel informationsmail om ovenstående til alle indsigere, jf. tidligere orientering.”

Med venlig hilsen

Tine Astrup Jakobsen
Planlægger
BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Tlf.: 99 45 46 21
E-mail: Tine.Astrup.Jakobsen@99454545.dk

 

Formanden for Samrådet for Grindsted & Uggerhalne, Ole Schwarz udtaler om det nye projektforslag:

“Vedr. det nye forslag om at etablere 8 møller, så har man flyttet de påtænkte møllerne placering således, at de kommer til at ligge længere væk fra Hjallerup by ( ca. 2,5 km) men de kommer så tættere på Grindsted by ( ca. 1 km).

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne har klaget over etableringen af vindmøllerne ved Kjellingbro til Brønderslev kommune.

Vi ved, at der har været mange klager ( ca. 400 underskrifter) fra Hjallerup og det har så betydet at møllerne i det nye forslag er rykket længere væk fra Hjallerup – men altså tættere på Grindsted ( Aalborg kommune) – det mener vi ikke er OK.”

Samrådet støtter den underskriftsindsamling, der er i gang i Grindsted – og Uggrehalneområdet.

Kommentarer til projektet kan gives til:

 Ole Schwarz
Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne
Høgevej 6
9310 Vodskov
9638 6858
2392 3068
oleschwarz@stofanet.dk