Fakta om 2-1 vej gennem Uggerhalne

Fakta om 2-1 vejen er, at borgere fra Uggerhalne havde rettet henvendelse til Aalborg Kommune, på grund af utryghed for de bløde trafikanter som følge af den megen tunge trafik med lastbiler, hestetransporter m.m.  

Aalborg Kommune henvendte sig til Samrådet/cykelstiudvalget med det forslag, at der kunne laves en 2-1 vej, og bad cykelstiudvalget finde ud af, om der var stemning for en sådan løsning.

Cykelstiudvalget var positiv for etablering af 2-1 vej både i Uggerhalne og i Grindsted.

Der bliver indkaldt til borgermøde i begge byer med annonce i Vodskov Avis, skilte i byerne samt omdelt en løbeseddel, hvoraf alle konsekvenser blev ridset op, f.eks. at der ville bliver tale om parkeringsforbud langs 2-1 vejene.

Der blev herefter afholdt borgermøde i Galleri Hammer, her havde alle Uggerhalneboere mulighed for at deltage og drøfte fordele og ulemper ved 2-1 vej.

Der deltog 2 repræsentanter fra Aalborg Kommune, som beskrev funktionen af 2-1 vejen.

Resultatet var, at mødedeltagerne var positive for ideen med en 2-1 vej, primært fordi den beskytter cyklisterne. På baggrund heraf besluttede Aalborg Kommune at etablere 2-1 vej i løbet af sommeren. Referat fra dette møde kan du læse i HammerNyt nr. 80, februar 2018.(Klik på linket, så kan du læse referatet her).

I Grindsted måtte vi aflyse mødet, idet vi meget sent fik meddelelse fra Aalborg Kommune om, at det ikke kunne lade sig gøre at lave 2-1 vej i Grindsted på grund af svinget nær skolen.

Vi er naturligvis meget kede af den efterfølgende til tider vredladne debat, der har været på Facebook-siden ”Aktiviteter i Grindsted, Uggerhalne og Hammer Bakker”, men må fastholde, at demokratiet har talt via borgermødet i Galleri Hammer.  Med en fleksibel indstilling til bl.a. parkeringsforholdene håber vi både, at vejforholdene vil medføre fartdæmpning og at hensynet til ikke mindst de små cyklister må veje tungest for alle.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne/Cykelstiudvalget
August 2018