Pris til årets gode og smukke byggeri og det gode byrum 2014

Vi fortsætter den gode tradition med at udpege årets gode og smukke byggeri i Grindsted og Uggerhalne. Vil du være med, så læs videre og hør hvordan.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har sat fokus på Grindsted og Uggerhalnes forskønnelse. Rådet har side 2012 præmieret årets gode og smukke byggeri og det gode byrum. Indtil videre har smukt renoverede huse i begge byer vundet, og ejerne modtaget en stentøjsplakette fremstillet af vores lokale kunstner, Margit Plougstrup.

Samrådet ønsker med sin pris at fremme godt og smukt byggeri i landsbyerne, byggeri som passer ind i vore landsbymiljøer og som ligger ved byernes hovedstrøg. Vi ønsker at anspore borgerne til at gøre det samme og dermed bidrage til, at det er attraktivt at bosætte sig i vore landsbyer.
Men også at have fokus på det, vi kalder det gode byrum. Her tænker vi på anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse.
Vi tænker også på smukke haveanlæg, som binder have og hus sammen til en helstøbt enhed. Haveanlægget skal vende ud mod hovedfærdselsårerne i Grindsted og Uggerhalne, så forbipasserende kan se, hvor pænt det kan gøres og tænke, her vil jeg gerne bo!

”Det er vigtigt, at vi er mange om at pege på en vinder”, siger Samrådets formand, Ole Schwarz. ”Derfor beder vi interesserede borgere indsende forslag med en kort begrundelse”.

Indstilling. Byernes borgere kan indstille projekter, som opfylder en eller flere af nedenstående kriterier til præmiering. Projekter skal være afsluttet inden for det seneste år. Du skal indsende dit forslag med en kort begrundelse, eventuelt bilagt foto til: Poul Dahl, Tranevej 16, Grindsted, 9310 Vodskov (posselt.dahl@mail.tele.dk).
Vi skal have dit forslag senest den 1. marts 2015.

Ud fra de indkomne forslag udvælger komiteen det projekt, der skal præmieres.

Præmieringen sker ved Samrådets årlige ordinære generalforsamling i maj 2015.

Vi ønsker at sige forslagsstillerne tak og sætter nogle flasker vin på ”højkant”. Vi trække lod blandt indsenderne. Navne på de udtrukne vil ligeledes blive offentliggjort ved generalforsamlingen på hammernyt.dk

Faktaboks
Et eller flere af nedenstående kriterier til præmiering af Smukt og Godt Byggeri og det Gode Byrum skal opfyldes:

 • Den gode arkitektur. Gode og smukke nybygninger opført i Grindsted og Uggerhalne (Kinnerup). Bygninger, som passer ind i landsbymiljøer og som er med til at fremhæve deres egenart netop som landsby. Her vil bygninger, som er innovative også klimateknisk og som kan tjene som et godt eksempel til efterfølgelse, opnå en fortrinsstilling ved bedømmelsen.
 • Den gode renovering. God og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger, der bidrager til at bibeholde og gerne genskabe de kvaliteter, der ligger i den oprindelige, men nu afdæmpede landsbyarkitektur. Et renoveringsprojekt kan være at tilbageføre et byggeri til det oprindelige, men også et projekt, hvor der tilføres moderne kontrastskabende elementer.
 • Det gode byrum. Andre anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse. Det kan være et samlende ”torv”, værested, andre spændende aktivitetsrum; det kan også være identitetsskabende kunst, herunder kunstnerisk udsmykning i forbindelse med byggeri og anlæg i byerne. Her er der bl.a. tænkt på byernes beliggenhed på kanten af Hammer Bakker og fladen op mod Jyske Ås.
 • Det smukke haveanlæg. Vi ønsker også at præmiere den smukke forhave, som vender ud mod de to byers hovedstrøg: Grindstedvej, Uggerhalnevej og Espelunden og som derved er med til at den forbipasserende får et positivt indtryk af byrummet.

Byudvikling & Byforskønnelse er en projektgruppe under Samrådet for Grindsted & Uggerhalne. Projektgruppen har fostret ideen med at indstifte prisen ”Årets Smukke Byggeri og det Gode Byrum”.

Medlemmer i Byudvikling & Byforskønnelse:
Margit Plougstrup
Marianne Ellersgaard
Hans Stochholm
Jon Kjeldgaard
Ole Peter Jakobsen
Ole Schwarz
Ole Kjær
Poul Dahl

Projektgruppens aktuelle projekter:

 • Udvikling af byggegrunde så vi sikrer fortsat eksistens af skole og institutioner.
 • Etablering af Byporte.
 • Etablering af hastigheddæmpende foranstaltninger i forbindelse med anlæg af cykelsti.
 • Pris for det smukke byggeri.
 • Mosens og gadekærets genopretning.
 • Kunst i byrummene.
 • Arbejde på at Gadekæret bliver synligt i bybilledet.
 • Etablering af stianlæg i og omkring Grindsted.

Byudvikling & Byforskønnelse
Poul Dahl, Grindsted januar 2015