Så fik vi indviet cykelstien

thomas-kastrup-larsen-taler_ofDet blev – på trods af vejrgudernes ugunst – en flot indvielsesfest i dag på Carlos’ eng i Uggerhalne. Forinden var flere end hundrede børn og voksne draget af sted på cykel, gåben og i barnevogn fra Grindsted skole for at samles ved cykelstiens begyndelse i Grindsted. Her holdt vores borgmester, Thomas Kastrup-Larsen en kort tale for cykelstien. Han talte om sammenhold, initiativ, ihærdighed, motion og sikkerhed for børn i trafikken, inden han sammen med to drenge klippede snoren. Herefter kunne en lang kortege bevæge sig mod festpladsen i Uggerhalne – alle børn iført gule sikkerhedsveste med HAMMERSTIEN påtrykt ryggen – et nærmest højtideligt syn!

ole-schwarz-taler_ofSamme procedure skete i Vodskov under ledelse af rådmand Tina French Nielsen og Lasse Breddam. Ved cykelstiens begyndelse i Vodskov holdt Tina ligeledes en kort tale inden snoren blev klippet. Hun pointerede vigtigheden af trafiksikkerhed for skolebørnene og det lokale engagement og gå-på-mod som en vigtig forudsætning for cykelstiens tilblivelse. Herefter cyklede mere end en halv hundrede vodskovgensere ad den nyanlagte cykelsti mod Uggerhalne.

Mange borgere var efterhånden samlet på festpladsen, hvor borgmester og rådmand holdt pænt afpassede korte taler og ønskede lokalsamfundet tillykke med cykelstien, som de mente passede smukt ind i Aalborg Kommunes strategi som cykelby. Tina var specielt glad for at skolebørnene nu fik en langt mere sikker cykelvej. Både til Vodskov og til Grindsted – ikke mindst når de om få måneder skal til den nye skole i Grindsted.  

Cykelstigruppens formand, Bendt Grønborg kvitterede og talte – lidt længere – om den lange ”kamp” siden 2008 for at få cykelstien på kommunens budget og nu gennemført. Bendt roste politikerne for deres fremsyn og accept af stiens nødvendighed. Embedsmændene for at de udholdt de vedholdende cykelstifolk fra Grindsted/Uggerhalne. Der var også rosende ord til anlægsfolkene for deres solide og ansvarsfulde arbejde, hvor der til sidst har været pres på!

Bendt understregede i sin tale, ”Det er en dejlig dag i dag – det var en fryd at se snoren blive klippet og at cykle sammen med de to politikere, de mange børn og voksne ad den nye cykelsti til festpladsen i Uggerhalne – fantastisk! Afslutningsvis sammenfattede Bendt: ”Til sidst endnu en gang ros til Aalborg Kommune og de politikere, der gad høre på os og vore argumenter for cykelsti – men også for skolebyggeri – DUS-bygning og meget mere. Vi har grund til at være stolte og taknemmelige over at være en del af Aalborg Kommune. Vi har fået en super cykelsti her i 2016. Tak for det! Lad os råbe et trefoldigt leve for Cykelstien og alle, der har bidraget positivt til dens etablering.”

Samrådets formand, Ole Schwarz sluttede talerrækken med at fortælle om de fem byporte og mini HammerHatte, som er sat op ved indfaldsvejene i Grindsted og Uggerhalne – Jon Kjeldgaard, Michael Pedersen og Daniel Pedersen afslørede herefter byporten tæt ved festpladsen i Uggerhalne.

Herefter var der tid, blandt de mere end 250 fremmødte, til en snak om cykelsti, skolebyggeri og andre lokale begivenheder samtidig med, at der blev spist pølser med brød og drukket juice og fadøl – der var trængsel i teltet, hvor der blev langet 600 pølser over disken! Ole Faaborg havde komponeret en ny cykelstisang, som til akkompagnement af Michael Ørbergs guitarspil blev sunget med stor entusiasme. Efter lotteri, kyndigt ledet af Rita Grønborg, som rundhåndet delte milde gaver ud, sluttede dagen med super cykelopvisning af Løvvangens Unicykelklub.

Det blev alt i alt en herlig dag, som regn og blæst ikke kunne spolere – Samrådets Cykelstigruppe takker  sponsorer og de mange fremmødte borgere for deres flotte opbakning til denne markante CYKELSTIDAG!

Poul Dahl
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
8. oktober 2016