Cykelhandlingsplan 2013 ved at blive udarbejdet

Aalborg Kommune har over en længere periode arbejdet med at få lavet en Cykelhandlingsplan til erstatning for den eksisterende Cykelstihandlingsplan som løb fra 2009 – 2013.

I den endnu eksisterende plan er cykelstien mellem Uggerhalne og Vodskov placeret som nr. 19 ud af 19 over cykelstier i landdistrikter. Cykelsti mellem Grindsted og Uggerhalne er slet ikke prioriteret!!

Cykelstiudvalget under Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har vedholdende arbejdet på at få ændret denne prioritering. Udvalget har i sit arbejde dels udarbejdet data over den eksisterende rute mellem Grindsted og Vodskov, dels opstillet en række argumenter for at cykelsti er absolut påkrævet.

Vi har taget udgangspunkt i, at begge stier er skoleruter – farlige skoleruter, når man færdes på cykel. Prøv lige et øjeblik at overveje: Vodskovvej er 5,8 m bred – altså 2,9 fra midte til vejkant. En bus er 2,6 m bred. Der er ikke megen plads til en purk på cykel, når bussen møder et andet bredt køretøj. Og dem kommer der jo en del af + andet trafik til og fra motorvejsramperne og til Vodskov. Resultat: yderst få børn på cykel, for hvem vil satse sit barns liv. Der er heller ikke mange voksne på cykel, det er jo lige så farligt for dem!

Gennem en række møder med embedsværket i Teknik- & Miljøforvaltning og over for politikere og ved stormøder om cykelforhold i kommunen har vi fremlagt vore synspunkter, som er bakket op af skolebestyrelser ved Grindsted og Vodskov skoler og Træningsenheden Nord, Hammer Bakker (Botilbuddet Attruphøj).

Senest har vi i et høringssvar til den ny Cykelhandlingsplan 2013, der opererer med fem indsatsområder: Pendlercyklisme, Multimodalitet (Hvad embedsmænd dog ikke kan finde på at skrive! – kan oversættes til: cyklen sammen med andre transportmidler), Børn på cykel, Trafiksikkerhed, Fritidscyklisme.

Vi har blandt andet svaret:          

 • Indsatsområderne bør prioriteres.
  Vi finder alle 5 indsatsområder vigtige, men ikke lige vigtige. Sæt Børn på Cykel og Trafiksikkerhed øverst på en prioriteringsliste. Børn udgør en potentiel stor cykelgruppe, men forholdene skal være således, at forældre tør lade deres børn cykle til skole, til fritidsfaciliteter etc.
 • Børn i trafikken skal opprioriteres.
  Bliv nu færdige med at forbedre forholdene for børn i trafikken, inden kommunens begrænsede ressourcer bliver brugt på prestigeprojekter som cykelparkeringshuse, pumpestationer (må da være en privat og ikke offentlig sag) og elektroniske informationstavler – brug det gode leveråd: Gør det vigtigste først!
 • Målsætningen om at øge antal cyklister med 10% over 12 år er mindre ambitiøst, end vi kunne ønske os.
  Vi er da fuldstændig overbevist om, at kommer kommunen vore cykelstiønsker i møde, så vil det generere væsentligt øget cykeltrafik mellem vore byer af både børn og voksne.
  Hovedstrukturplan 2013 har fokus på service- og oplandsbyer (med stor fokus på servicebyernes ve og vel) derfor kunne vi ønske, at cykelhandlingsplanen fokuserer på mobiliteten mellem serviceby og oplandsbyer. Denne pendlertrafik kan i stor grad foregå på cykel, såfremt der findes en tryg cykelsti.
 • Fasthold nu opdelingen i by og land.
  Det er vigtigt at sikre, at yderområderne i kommunen bliver synlige i cykelsammenhænge. Vi frygter, at byområdet får for megen fokus i forhold til landområdet. I den eksisterende plan blev der fx etableret 5 cykelstier i byområdet og kun 1 i landområdet. Det fortæller alt om, hvor fokus indtil nu har været!
 • Sammenhæng i cykelrutenettet.
  Vi finder, at der mangler sammenhæng i det regionale stisystem. Der mangler sammenhæng mellem by og land. For vores del vil vi pege på, at den manglende cykelstistrækning mellem Vodskov og Kinnerup, medfører, at der her er et eklatant hul i cykelruten fra Aalborg til Skagen. Den skitserede rute igennem Hammer Bakker ad grusvejen ”Gennem Bakkerne” er absolut urealistisk. Denne skovgrusvej er ikke forsvarlig som pendlerrute en stor del af året, hvor morgen- og eftermiddagstrafikken falder i den mørke tid – børnene tør ikke, de voksne vil ikke. Der cykler ingen på den hullede og storstenede grusvej, ikke engang mountainbikere med deres brede dæk cykler der. Vi bor her, så vi ved det!

Cykelstiudvalget vil fortsætte sit arbejde med at påvirke embedsværk og politikere, så denne højst tiltrængte cykelsti bliver etableret.

Bendt Grønborg, formand for
Grindsted & Uggerhalne Samråds Cykelstiudvalg