Samrådet holder generalforsamling d. 25. oktober 2021

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling mandag, den 25. oktober 2021i Kultur- og borgerhuset i Grindsted.

Vi starter med spisning kl. 18.00. Hvis du vil deltage i spisningen, beder vi om, at du tilmelder dig hos formanden på 2392 3068 eller til oleschwarz@stofanet.dk

Kl. 18.30 overrækker vi Årets Pris (2019 og 20) til vinderen af den lokale konkurrence om det gode og smukke byggeri og det gode byrum.
Det er 7. gang, at vi overrækker denne pris til et smukt byggeri eller et smukt renoveret hus i Grindsted eller Uggerhalne.

Selve generalforsamlingen gennemfører vi fra kl. 18.45 – 19.45.
Dagsorden i.h.t. vedtægterne – som du kan finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk

Formanden aflægger beretning om det overordnede arbejde i Samrådet, og projektlederne for udvalgene vil efterfølgende berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg.

Der er følgende faste udvalg: Ungeudvalg, Kulturudvalg, Cykelsti, Lokalhistorie, Byudvikling, PR-gruppen, Grønt Hold, Hjemmeside og Skoleudvalg.
Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.

Vi afslutter mødet med, at Svend Klitgaard fra Aalborg kommunes Parkforvaltning kommer og fortæller om den forvandling der er sket i Hammer Bakker samt hvad fremtiden bringer.
Afslutning ved formanden.
Alle er velkomne!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen