Borgermøde

Om det kommende skolebyggeri i Grindsted.

Mødet afholdes onsdag den 18. november kl. 19 i Sognegården i Grindsted.

Kom og bliv orienteret om status for det kommende skolebyggeri, der bliver flot og værdifuldt for vore børn og områdets videre udvikling!!

Endvidere vil vi gerne orientere om planerne for anvendelse af eksisterende DUS-lokaler til forsamlingshus, digital købmand samt andre aktiviteter.

På gensyn

Skolebestyrelsen for Grindsted skole og
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne