HVOR BLIVER DEN CYKLSTI DOG AF?

Ja, vi skulle nok have informeret noget før – men det er jo altid skønnere at informere, når man har noget godt at fortælle!

 OK – men det går stadig godt – dog ikke uden forsinkelse. Det jeg kan sige med sikkerhed er: 

Byrådet havde på sit møde den 17. august 2015 godkendt beslutning om ekspropriation af de nødvendige arealer til brug for etablering af vores cykelsti. Desværre har det efterfølgende vist sig, at projektledelsen er blevet opmærksom på, at én tilladelse ikke var i hus på ekspropriationsdatoen. Alle tilladelser skal i henhold til lovgivningen være på plads inden byrådet træffer beslutning. Aalborg Kommune har derfor pligt til at lade hele processen gå om.  

Der er ændret meget lidt i det oprindelige projekt – (rørlægning af nogle grøfter – en støttemur og andre mindre ændringer). Ny åstedsforretning med lodsejerne pågår nu. Som vi kan se, er de gule flag, der markerer vejudvidelsen oppe igen. Alle lodsejere havde i forvejen fået svar på deres indsigelse og forslag, som følge af den første åstedsforretning.

Tingene kan stadig ændre sig. Den nye offentlighedsfase skal gennemføres før projektet endnu engang kan forelægges byrådet til godkendelse. Det er planlagt til den 8. februar 2016 – med forventet opstart af anlægsarbejdet i løbet af april måned – færdiggørelse i efteråret.  

Vi har i cykelstiudvalget super god kontakt med Jakob Nielsen og forventer at det fortsætter, selvom Jakob også er blevet projektleder på Egnsplanvej-projektet. Jakob har lavet et teknisk meget flot projekt med en super cykelsti. Bred rabat fra vejkanten, der giver en flot og sikker cykel/gangsti. Gode afvandingsmuligheder. Åben cykelsti, som alle trygt kan bruge – selv efter mørkets frembrud.  

Alt det vi aldrig havde troet muligt er lykkedes – men som desværre også giver problemer for nogle lodsejere på Kinnerup-stykket fra rundkørslen til Uggerhalne-krydset. Vi håber at alle, trods disse problemer, vil være glade for en ny sikker skolevej for vore børn.  

Bendt Grønborg
Cykelstiudvalget
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne