Kære deltagere i Visionsseminar 2025

 På det udbytterige Visionsseminar i foråret aftalte vi, at ”Den videre proces” skulle tage udgangspunkt i de input, som seminaret leverede – tryk her for at læse referat fra Visionsseminaret.

Med udgangspunkt i de emner, som brainstorming-processen arbejdede med foreslår vi, at der nedsættes følgende projektgrupper til det videre arbejde:

Bosætningsgruppe, som skal have fokus på det videre arbejde med:

  • Udstykninger
  • Fornyelse og Vedligehold.

Kommunikationsgruppe, som skal have fokus på hvilke platforme, vi skal anvende i den fremtidige kommunikation:

  • Web, Facebook, papir, andet.

 Natur & Rekreative områder, som skal have fokus på, hvordan vi udvikler:  

  • Stier & Fitness
  • Værestedet.

Service & Fællesskab, som skal have fokus på, hvordan vi udvikler:

  • Pasningsmuligheder & Hjælpegrupper
  • Foreninger & Institutioner
  • Andre aktiviteter.

De to emner, Infrastruktur & Transport og Erhvervsliv vil vi gerne tage op på et senere tidspunkt. Arbejdet med Landsbyklynger er sat i gang.

For at komme videre i processen har vi brug for deltagere i de fire projektgrupper. Vi beder derfor om, at I peger på personer, der vil indgå i projektgrupperne. Deltagere, som ikke får tilbudet via en forening eller institution er naturligvis også meget velkommen til at melde sig til projektgrupperne. Herefter vil vi indkalde til et møde, hvor vi danner de fire projektgrupper, aftaler arbejdsgrundlag og det videre forløb.

Det er oplagt, at alle foreninger og organisationer i Grindsted og Uggerhalne deltagere i arbejdsgrupperne, men også enkeltpersoner, der har interesse i en eller flere af arbejdsgrupperne kan deltage.

Vi satser på, at høre fra jer senest 1. oktober – tilbagemelding til en fra arbejdsgruppen: 

Poul Dahl – mail: pouldahl-erichsen@hotmail.com – telf.: 2871 3306
Lasse Breddam – mail: lassebreddam@gmail.com  – tlf.: 71752780
Ole Schwarz – mail: oleschwarz@stofanet.dk – telf.: 2392 3068

Lasse Breddam, Ole Schwarz og Poul Dahl
18. september 2017

 

 

.