Borgermødet den 25. januar i Grindsted AFLYST

Borgermøde den 25. januar i Grindsted om ændring af vejbane i Grindsted er aflyst – Dels mener Aalborg Kommune ikke, at Uggerhalnevej egner sig til 2-minus-1-vej på grund af svinget ved skolen, dels har kommunen ikke plads i budgettet!

Vi understreger, at mødet i Uggerhalne den 24. januar i Galler Hammer bliver gennemført – så kære Uggerhalneboere mød op og giv jeres mening til kende om eventuel ændring af Grindstedvej til 2-minus-1-vejbane.

 På Cykelstiudvalgets vegne
Bendt Grønborg 12. januar 2018