Generalforsamling i Samrådet sidste nyt

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne 

Afholder ordinær generalforsamling, onsdag 21. maj i Sognegården i Grindsted, kl. 18.30 – 21.00

Der er mulighed for at tilmelde sig spisning som foregår kl. 18.00. Tilmelding til spisningen skal ske til formanden på tlf. 9638 6858 eller ved mail: oleschwarz@stofanet.dk.

18.30   Overrækkelse af årets pris til vinderen af det gode byrum m.m. 

18.45   Oplæg ved forsker Anker Lohmann-Hansen fra AAU om udviklingsmulighederne for de mindre byer.

19.45   Generalforsamling  Dagsorden i.h.t. vedtægterne (se disse på vores hjemmeside: hammernyt.dk)

Formanden vil aflægge beretning og tovholderne for udvalgene vil ligeledes berette hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg. Der er følgende udvalg: Ungeudvalg, Cykelstiudvalg, Lokalhistorisk udvalg, Byudvikling & Byforskønnelse og det sidste nye udvalg, som er et udvalg, der skal samarbejder med Grindsted Skole om etablering af et ”forsamlingshus”.

20.45   Der bliver mulighed for at drøfte samrådets kommende opgaver efter generalforsamlingen (20.45 – 21.00).

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen