Vision 2030 – Grindsted & Uggerhalne 2030

Formål med Vision 2030: at sætte fokus på, hvordan vi ønsker, at vore byer skal udvikle sig frem mod 2030.
Når Vision 2030 er afsluttet, har vi et samlet overblik over hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at nå målet: Grindsted & Uggerhalne 2030. Men også hvem, der vil være med til at udføre.

Vi skal have kigget på byernes styrker og svagheder, men også på de muligheder, de står overfor og de trusler, der kan påvirke i uønsket retning.

I 2017 gennemførte Samrådet sammen med foreninger og institutioner Vision 2025. Der kom en række forslag til vore byers udvikling. Mange er gennemført, men nu skal vi tænke videre.

Grindsted og Uggerhalne er oplandsbyer i Aalborg Kommune. Her kan der ske byudvikling, men den skal i høj grad ske ved egen hjælp. Vi kan inddrage Aalborg Kommune i at lave udviklingsplaner for vores lokalområde, men vi skal selv tage initiativ og langt hen ad vejen selv udføre.

Det er Samrådet, Borgerforeningen, GIF, FDF, Kultur- & Borgerhuset og Menighedsrådet, der i samarbejde søsætter Vision 2030 for at afklare, hvordan byerne skal udvikle sig frem mod 2030.

 1. trin blev gennemført i forbindelse med Sommerfesten, hvor deltagerne blev bedt om at komme med forslag. Og der kom en del!
 2. trin er et FB-opslag og opslag på hammernyt.dk, der ligeledes opfordrer borgerne til at komme med ideer.
 3. trin er et fællesmøde. Her er tanken, at vi via gruppearbejde får samlet ideer sammen, som skal danne grundlag for indhold i ny VISION for vore byer. Men forhåbentlig også hvem, der vil være med til at udføre.

Følgende emner kan være en del af udgangspunktet for Vision 2030, hele tiden med fokus på styrker og svagheder og muligheder og trusler:

 1. Fritid
  Aktiviteter, sport mm.
 2. Logistik
  Busser, biler, cykler mm.
 3. Natur
  Rekreative områder mm.
 4. Børn og Unge
  Skole, børnehave, dagpleje, ungdomsklub mm.
 5. Borger og Kultur
  Aktiviteter som musik, foredrag, idræt mm.
 6. Erhverv
  Passende eller? 
 7. Udvikling af byerne
  Udstykninger, sanering af huse mm.
 8. Andre emne

 

 

Program

Kl. 9-10:

Morgenkaffe med rundstykker i KBHB
Herunder velkomst ved Ole Schwarz

Kl 10-12: 

Fællesmøde i KBHB

Hvad vi har nået siden visionsseminaret i 2017, ved Ole Schwarz

Fremtidsværksted – Grindsted & Uggerhalne 2030, Lisbeth Machholm, Aalborg Kommune:

Oplæg til gruppearbejdet

Gruppeinddeling – Ordstyrer i grupperne

Afrapportering fra grupperne ved ordstyrerne

Hvem ønsker at deltage i den videre proces?

11.55:

Tak for jeres arbejde ved Ole Schwarz