Jule- og Nytårshilsen fra Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Julen har mange traditioner og en af dem er Samrådets Jule- og Nytårshilsen.

Ved samme lejlighed giver vi et kort rids af hvad, der er sket i 2021.

Vi har, som alle ved, haft Covid-19 tæt på, men til trods for denne ubehagelige sygdom har vi formået at holde to bestyrelsesmøder og en forsinket generalforsamling.  Referaterne kan du se på hammernyt.dk. Vi har også formået at gennemføre mange opgaver.

 

Aktiviteter i 2021:

Cykelsti–arbejder fortsat med 2-1 vejen gennem Grindsted samt vedligehold af cykelstien.

Børne- og unge – arbejder med at få fornyet skaterbanen og ser på, om der kan skaffes økonomi til nyt underlag til Multibanen.

Kunst- og Kultur

Fik afholdt en koncert med The Pretenders den 30. januar i Kulturhuset – det blev en stor succes.

Den 9.august gennemførte vi en koncert i Uggerhalne. Vi fik et tilbud fra Aalborg kommune og slog hurtigt til.

Den 11. september lave vi et stort arrangement ved Gadekæret, hvor vi endelig fik indviet vores bro samt holdt samrådets 10 års fødselsdag. Der var taler af Rådmand og Sparekassedirektør samt underholdning for børnene. Der var musik i telte af to band og om aftenen fortsatte vi, med hjælp fra Kulturhuset, fejringen med grillmad og en koncert. En dejlig dag!

 

HammerHattene fik traditionen tro sine Nissehuer sat på den 11. december med servering af Gløgg og æbleskiver. Hyggelig time på Trekanten i Uggerhalne/Kinnerup.

Lokalhistorie har mange leveret spændende historiske projekter og dette fortsætter naturligvis i 2022. Vi har nu har fået bogen ”Før og Nu” på gaden. Et projekt, som Poul og Ole Faaborg har stået for. Oplaget er næsten udsolgt. Poul har herudover holdt lokalhistorisk foredrag i Kulturhuset.

Hjemmesiden udvikles fortsat og vi håber, at borgerne vil bruge den som en vigtig informationskilde. Alle de lokale foreninger er nu enige om, at bruge hjemmesidens kalender, så det kan blive et vigtigt værktøj (oversigt) så overlapninger undgås. 

Skoleudvalget har ikke haft den sædvanlige dialog med skolen. Igen er Covid-19-situationen kommet i vejen.

Når møderne atter starter, vil vi bl.a. se på statistikker, bl.a. for elevantal i skolen og antal dagplejere i forhold til behovet.

Byudvikling arbejder fortsat med at få udviklet og udvidet vore byer. Vi støtter lokale lodsejere i at få tilladelse til at udstykke nye grunde, og vi tror på, at tingene falder på plads, så lodsejeren kan starte udstykningerne i 2022. Som vi ofte har sagt: Skolen og andre institutioner er vigtige for vore byer, derfor flere boliger.

Byudvikling har nedsat to projektgrupper:

PR har nu fået sit eget liv og er blevet en selvstændig projektgruppe. Den består nu at repræsentanter fra Kultur- og Borgerhuset, GIF, FDF, Borgerforeningen og Samrådet. Kirken overvejer at deltage.

Vi arbejder primært med at synliggøre vore byer over for folk, der kunne ønske at flytte hertil. Herudover arbejder vi på at synliggøre lokale aktiviteter.

Det grønne hold fungerer perfekt. Holdet sørger for at vedligeholde byporte, HammerHatte, betonkreationer og broen ved gadekæret.

Samrådet arbejder fortsat, sammen med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker, i ”Landsbyklyngen omkring Hammer Bakker”. Det er der kommet 5 spændende fællesprojekter ud af. Aalborg kommune har nu bevilliget ca. 1.000.000 kr. til at videreføre arbejdsgruppernes arbejde.  Der er etableret en bestyrelse for Landsbyklyngen hvor de seks Samråd har repræsentanter.

Projekt Hammer Bakker er også et fællesprojekt med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker. Her arbejder vi på at få dette projekt inddraget i det nye ”Mødested”. Vi samarbejder også med: ”Projekt Vandtårn” og det store nye projekt (på 700 ha), som Aalborg Kommune har igangsat med Botanisk Forening og Natur Danmark.
I Projekt ”Mødested”, som er et projekt under Landsbyklyngen, har Samrådet en  repræsentant i styregruppen.

Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker, som er en selvstændig forening med egen bestyrelse, arbejder Samrådet fortsat tæt sammen med.

Ja, der er trods alt sket en del i 2021, selvom Coronakrisen har udskudt meget, og sådan vil det måske også blive i 2022. Men, lad os være optimister og tro på, at vore mange frivillige fortsat kan udføre vigtige opgaver for vores lokalsamfund, så vi fortsat kan have dejlige, aktive byer for både nuværende og kommende borgere!

 

Lad os slutte med at ønske borgere i Grindsted og Uggerhalne en Glædelig Jul

og et godt og Lykkebringende Nytår!

Bestyrelsen
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
December 2021