Paddehatte i Grindsted

Tirsdag den 20. august afslører Samrådet for Grindsted & Uggerhalnes udvalg for Byudvikling og Byforskønnelse et kunstværk i Grindsted. Afsløringen sker kl. 16.30 i forbindelse med, at foreningslivet indleder sin årlige sommerfest. 

Har du lyst til at være med ved indvielsen, skal du bare møde op ved hjørnet af ”Gennem Bakkerne” og ”Uggerhalnevej” i Grindsted. Samrådet er vært ved et glas champagne og sodavand.

Samrådet har siden sin start ønsket at opstille kunstværker i Grindsted og Uggerhalne. Udfordringerne har været mange, bl.a. kunsttype, kunstner, placering, finansiere osv.

Opgaven blev placeret i Forskønnelsesudvalget, hvis medlemmerne hurtigt blev enige om, at det måtte være noget med træ for at markere byernes placering ved Hammer Bakker.

En ide om at det kunne være noget, der, af en ”kunstner” med motorsav, blev skåret ud af et egetræ, blev forfulgt.

Resultatet er, at Svend Erik Thomasen, Lild Strand har skåret tre paddehatte ud af en egestamme. Inge Ravn har yderst velvilligt stillet en egnet plads til rådighed på skråningen neden for hendes hus på Uggerhalnevej i Grindsted. En placering som sikrer, at byens borgere og forbipasserende kan nyde synet af paddehattene, der skyder op ad skråningens jord.

Vognmand Niels Christian Skindbjerg sponserer sand og hjælp med maskineri ved opsætning. Borgere i Grindsted har hjulpet til ved gravearbejdet. Havearkitekt Ole Kjær, Grindsted har rådgivet og stillet sin ekspertise til rådighed under hele processen; Ole sponserer dagens traktement.

Hvad så med Uggerhalne: Samrådet har endnu et velegnet egetræ sponseret af Simon Madsen, Grindsted; en egnet placering i Uggerhalne og Svend Erik Thomasen har givet tilsagn om at lave endnu tre paddehatte. De vil blive fremstillet inden for kort tid. Vi satser på, at der er sat tre lignende paddehatte op i Uggerhalne sent sommer eller tidlig efterår.

Det er Samrådets håb, at byernes borgere vil tage godt i mod paddehattene, nyde synet af dem og være med til at passe godt på dem.    

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Formand Ole Schwarz
Grindsted, august 2013