Flere referater fra Samrådet

Hen over maj og juni måned har der været flere aktiviteter i Samrådet. Ungeudvalget har haft møde. Klik her for at læse referatet.
Ungeudvalget har ligeledes afholdt et Temamøde, hvor bl.a. behov nye aktiviteter i lokalområdet for børn og unge blev drøftet. Klik her for at læse referatet.

Samrådet har haft generalforsamling, klik her for at se referatet.

Samrådet ønsker alle en god sommer!