Generalforsamling i Samrådet

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. maj i Sognegården i Grindsted.

 Vi starter med spisning kl. 18. For at deltage i spisningen skal du dog tilmelde dig til formanden på 9638 6858 eller til oleschwarz@stofanet.dk

 Kl. 18.30 vil der være overrækkelse af årets pris (2014) til vinderen af den lokale konkurrence om det gode og smukke byggeri og det gode byrum. Det er 3. år, vi overrækker denne pris til et smukt byggeri eller et smukt renoveret hus i Grindsted eller Uggerhalne.

 Generalforsamlingen gennemføres fra kl. 18.45 – 19.45

Dagsorden i.h.t. vedtægterne – som du kan finde på vores hjemmeside: hammernyt.dk

Formanden vil aflægge beretning om det overordnede arbejde i Samrådet og projektlederne for udvalgene vil efterfølgende berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg. Der er følgende udvalg: Ungeudvalg, Cykelstiudvalg, Lokalhistorisk udvalg, Byudvikling og Byforskønnelse, Hjemmeside og det sidste nye udvalg: Skoleudvalget, der samarbejder med Grindsted Skole om ombygningen og herunder etablering af et ”forsamlingshus”. Der vil også blive givet en status på, etablering af ”Internetbrugs” i Grindsted.

Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.
Som afslutning på mødet har vi fået Regner Jensen til at komme og vise og kommentere hans smukke film om Hammer Bakker. Afsat tid fra 20.00 – 20.45.

Afslutning ved formanden.

Alle er velkomne!

 Med venlig hilsen
Bestyrelsen