Baggrunden for at stien ved “Gennem Bakkerne” er vanskelig at færdes på

Samrådet er blevet orienteret om, at en sti ved Grindsted er blevet pløjet op, så man havde svært ved at gå på denne.  Vi har derfor rettet henvendelse til lodsejeren for at høre om formålet med dette.

Lodsejeren har svaret følgende til os:
”Formålet var at renovere vejen, så vi kan komme op i vores egen skov med skovmaskiner. Så snart frosten går af jorden vil vejen/stien blive planeret og lagt tilbage.”

 

Senere har lodsejeren tilføjet:
”Jeg har nu planeret stien så godt jeg kunne i frostvejret. Jeg mener resultatet bliver bedre for gående og tilgængeligheden til skoven med skovningsmaskiner”

Samrådet håber, at dette har skabt klarhed over lodsejerens formål.

Med venlig hilsen
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Februar 2021