Visionsseminar 2025

Du inviteres hermed til Samrådets Visionsseminar 2025.

Torsdag den 27. april, kl. 19 – 21 i  Sognegården i Grindsted

Formålet med vores Visionsseminar 2025 er, at sætte fokus på, hvordan vi ønsker, at vore byer skal se ud 2025.

Når Visionsseminar 2025 er afsluttet, har vi et samlet overblik over hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at nå målet: Grindsted & Uggerhalne 2025.

Baggrund for at vi ønsker at sætte fokus på den fremtidige udvikling af vores lokalsamfund er, at det er sagt, at ”Fremtiden kommer af sig selv – hvis vi ønsker at være med til at forme den, må vi gribe ind og påvirke i den retning, vi ønsker, den skal udvikle sig!”

Aalborg Kommune er med sin kommuneplan en vigtig spiller i oplandsbyernes udvikling. AK har defineret at såkaldte Vækstbyer (Vodskov, Vestbjerg, Vester Hassing, Hals etc.) skal have særlig opmærksomhed i forhold til deres udvikling. Grindsted og Uggerhalne er defineret som Oplandsbyer, de kan også udvikles, men udviklingen skal i høj grad være påvirket af lokale ildsjæle. Vi skal altså hjælpe os selv. Vi kan dog inddrage AK i at lave udviklingsplaner for vores lokalområde. Samrådet har valgt Visionsseminar-formen som første trin på vejen til at afklare, hvordan vi i fællesskab ønsker at byerne skal udvikle sig frem mod 2025. 

Følgende emner kan være en del af udgangspunktet for Visionsseminar 2025:

1.        Bosætning

 1. Hvordan ser vi boligforholdene 2025 – er der kommet flere boligformer og nye boligformer? Hvilke? Har vi sikret udstykninger med attraktive og spændende boliger tæt ved Bakkerne og med udkig til Bakker og Skov. Er der bebygget ved Kornelparken, som beskrevet i Kommuneplanen.
 2. Markedsføring – synlighed & kommunikation – over for potentielle nye beboere. Hvor – hvordan – hvad har vi gjort for at fortælle alt det gode ved vore byer?
 3. Har vi skabt et spændende og forbedret Bymiljø i vore byer – hvad har vi gjort for at komme der til?

2.       Natur & Rekreative områder

 1. Vi har ”inkorporeret” Hammer Bakker – Mosen – Gadekæret i Byerne, så ….
 2. Gadekæret har fået belyst(afdæmpet) springvand
 3. Mosen i Hammer Bakker er renset, så der er blank vand i søen. Der er etableret indbydende Bord-/Bænkesæt
 4. Der er opsat betonkreationer ved gadekæret
 5. Leg og virke
  Vi har skabt de Legepladser, som vi ønsker og de er indrettet børnevenligt og udfordrende
  Vi har gentænkt ”Værestedet” og bl.a. etableret udendørs fitness-redskaber i området
  Vi har renoveret Petanque-banen og den bruges af pensionisterne.

3.       Service & Fællesskab

 1. Børnepasning – har vi den børnepasning, som moderne familier efterspørger: Dagpleje – Børnehave – DUS – Ungdomsskole
 2. Skolen i Samfundet. Med nybygget skole i 2017 blev der etableret en skole med mange muligheder…. Hvordan er skolen integreret i lokalsamfundet?
 3. Borger- og Kulturhuset fungerer som forsamlingshus og ”KulturCafe”, hvor en lang række fritidsaktiviteter foregår: Sang, musik, teater, mødeaktivitet, lokalhistorie, PræmieWhist…
 4. Sognegården er åbnet langt mere op mod byerne og indgår i fællesskabet med…..
 5. Fritidsaktiviteter (idræt mmm)  – vi har afklaret hvilke fritidsaktiviteter, borgerne ønsker – både i og uden for de etablerede foreninger – vi iværksætter nye og udvikler dem løbende
 6. Der er etableret havehjælp til bedstefar og de travle unge
 7. Vi har flere reservebedstemødre, der hjælper….
 8. Vi har et aktivt Kunst- & Kulturmiljø, som….
 9. Vi ”kører” små aftenskolekurser, som efterspørges i vores lokalsamfund
 10. Vi har etableret den digitale købmand, som hjælper unge travle børnefamilier og ældre borgere
 11. Vi har udviklet et samfund, hvor både unge og ældre er involveret i at videreudvikle byernes faciliteter.

4.       Infrastruktur & Transport

 1. I 2025 har vi velholdte Veje – Stier og Fortove. Trafik gennem byerne er afdæmpet, så børnene trygt og trafiksikkert kan cykle til skole og til fritidsfaciliteter
 2. Der er etableret vandrestier i Hammer Bakker med navneskilte på de mange forskellige stiforbindelser og med passende pit stop undervejs med Bord-/Bænkesæt
 3. Vi har de nødvendige Busforbindelser til handelsbyen Vodskov og til storbyen.

5.       Erhvervsliv

 1. Der er skabt gode rammebetingelser for erhvervsdrivende og flere nye arbejdspladser er etableret
  Der er skabt bredbåndsløsninger, som sikrer de bedste muligheder for at etablere hjemmearbejdspladser.

6.       Landsbyklynger

 1. Hvad er Landsbyklynger – hvad kan dette projekt medføre af forbedringer for vores lokalsamfund og hvordan kan vi påvirke udviklingen?

7.       Andre interessante emner, som kommer frem på visionsseminaret
           Der skal naturligvis være plads til at nye emner og ideer kan komme frem under seminaret.

På gensyn
Bestyrelsen for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne