Kære medlemmer af KBHB

Kære medlemmer af KBHB

I og jeres familie ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nyt år, hvor vi kan tage vores dejlige hus i brug.

Der har været meget liv i huset i den forløbne tid med skolepraktikanter fra Tech-College, lige som mange af vore medlemmer har lagt et stort stykke arbejde i at færdiggøre huset.

Vi vil gerne minde jer om, at huset nu kan reserveres til efter den 1. april 2019. Vi har p.t. 5 reservationer i 2019/20, så brug jeres fordel som medlemmer, før vi ”åbner” for reservationer på hjemmesiden.

Vi glæder os til at se jer alle sammen i det nye år i ”vores hus”.

Venlig hilsen
P.b.v.
Finn Hannibal