Generalforsamling i KBHB

Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER indkalder herved foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling – mandag den 14. marts, kl. 19. Det er bestyrelsen håb, at mange vil møde op for bl.a. at drøfte nye aktiviteter, der kan styrke mulighederne for gode fællesskaber i Grindsted og Uggerhalne. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi gør opmærksom på, at KBHB vil være vært for et mindre traktement kl. 18 – tilmelding senest 11/3 til formanden Joan Foldager btjf@stofanet.dk

Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER – Bestyrelsen