Valgmøde i Grindsted og Uggerhalne

I forbindelse med kommunalvalget i 2013 dagsordensatte Samrådet for Grindsted & Uggerhalne på et afholdt valgmøde et påtrængende og langvarigt ønske om politisk prioritering af renovering/udbygning af Grindsted Skole og etablering af en cykelsti mellem Grindsted, Uggerhalne og Vodskov. Samrådets ønsker er efterfølgende blevet opfyldt!

Nu er der snart kommunalvalg igen, hvorfor Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har inviteret de politiske partier til VALGMØDE i Sognegården i Grindsted. Partierne i Aalborg Byråd vil på mødet få mulighed for at fortælle, hvad de vil gøre for beboerne og for udvikling af vores lokalområde. Endvidere er der nok nogle borger, der vil spørge mere konkret ind til, hvad politikerne vil gøre for os, der bor lidt uden for storbyen. 

Så mød op:

  • Onsdag, den 1. november
  • Kl. 19 – 21
  • Sted: Sognegården

På gensyn
Bestyrelsen for Samrådet i Grindsted & Uggerhalne