Renovering af Grindsted Hallen – Nyt tag og tagrender

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har i et samspil med GIF dannet en arbejdsgruppe bestående af Jane Gamborg, Ole Schwarz, Per Aagaard Nielsen og Lasse Breddam, som bl.a. har haft som mål at få igangsat et renoveringsarbejde af Grindsted Hallen.

Der har – med deltagelse af AK Bygninger og serviceleder Lars Præsius – været afholdt et møde for at vurdere tilstanden af Grindsted Hallen. Fra gennemsynet blev det konkluderet, at der af hensyn til både aktivitet, sikkerhed og økonomiske forhold var et påtrængende behov for at renove Grindsted Hallen – primært tag og tagrender.

Med det som baggrund har AK Bygninger (Aalborg Kommune) efterfølgende givet tilsagn om bevilling til gennemførelse af renoveringen af Grindsted Hallen i 2020. Fra udvalget – stor TAK til Aalborg Kommune for lydhørhed og BEVILLING!!

Det er for Grindsted og Uggerhalne – og især for brugerne af hallen – en dejlig nyhed (FØRJULEGAVE), idet både Grindsted Skole og hallen er vigtige hjørnestene i vores lokalsamfund – så endnu engang TAK for samspil og bevilling!

På ARBEJDSGRUPPENS vegne / lasse
November 2019