Så fik vi medvind på vores cykelsti

Ved byrådets 2. budgetforhandling er vores cykelsti nu kommet helt op i top 2. Der er samlet afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 og 11 mio. i 2016, hvor cykelstien bliver anlagt. 

Bendt Grønborg, der er formand for Samrådets Cykelstiudvalg, udtaler ” I den gamle Cykelstiplan, var vores sti nummer 19 ud af 19 i landdistrikter. I Cykelhandlingsplan 2013 er vores sti blandt de 10 højest prioriterede – i går smuttet vi helt op på andenpladsen!

Vi er meget glade og tilfredse. I dag er en festdag for Grindsted og Uggerhalnes borgere og ikke mindst for vore børn, der fremover får en langt sikrere cykelskolevej.

Resultatet af vore anstrengelser viser, at det kan betale sig at gå til politikere og embedsmænd med saglige argumenter og beslutsomhed.”

”Det er imidlertid også vigtigt for mig at fremhæve,” siger Bendt, ”at det resultat, som vi har opnået i høj grad skyldes et godt og frugtbart samarbejde i Cykelstiudvalget. Medlemmerne supplerer hinanden på forbilledlig vis, det er absolut en stor glæde at være en del af dette energiske team,” udtrykker Bendt, der slutter med et stort tillykke til Grindsted og Uggerhalne.

Poul Dahl
Grindsted den 27. september 2013