Nyt KULTURUDVALG i Grindsted og Uggerhalne

Kunne du være interesseret i at deltage i dette udvalg?

Jeg har i de sidste måneder talt om, at etablere et kulturudvalg under samrådet.

Årsagen er, at jeg fandt ud af, at Aalborg kommune har afsat en del midler til kunst/kultur som vi ikke får del i.

Jeg tænkte derfor, at en repr. fra borgerforeningen, kirken/menighedsrådet, Galleri Hammer og andre kunstinteresserede kunne gå sammen nogle få gange om året, for at koordinere tiltage samt få ideer til nye aktiviteter i lokalområdet.

Skolen havde jeg også tænkt ind – men efter et par møder her, kan jeg forstå, at man ikke ønsker at deltage i et Kulturudvalget.

Byudvikling- og forskønnelsesudvalget vil – når vi starter kulturudvalget op – frasige sig opgaven som forskønnelsesudvalg og vil så fremover fokusere på byudvikling.
Denne opgave vil således overgå til KULTURUDVALGET

Jeg håber meget at jeres org. vil deltage i dette nye udvalg – hvor vi vil prøve at se på nye muligheder, til gavn for vort lokalområde.

Kender du personer (uden for org.), der brænder for mere kunst/kultur i lokalområdet / evt. udøvende kunstnere – så giv mig en tilbagemelding herpå, idet der også gerne skulle være plads i kulturvalget til disse.

Så hvis i vil drøfte dette forslag i jeres forening/bestyrelse – så vil jeg snart vende tilbage for at få jeres svar.

Med venlig hilsen

Ole Schwarz
Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne
Høgevej 6
9310 Vodskov
Tlf. 96386858
Mobil: 23923068
Mail: oleschwarz@dlgpost.dk