Generalforsamlinger

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. maj i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER.

Vi starter med spisning kl. 18. Hvis du vil deltage i spisningen, beder vi om, at du tilmelder dig til Ole Schwarz på 2392 3068 eller ole.schwarz@gmail.com inden den 20. maj.

Selve generalforsamlingen gennemfører vi fra kl. 18.45 – 19.45.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne, som du kan finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk
Formanden aflægger beretning om det overordnede arbejde i Samrådet; projektlederne for udvalgene vil efterfølgende berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg.

Der er følgende faste udvalg: Ungeudvalg, Kulturudvalg, Cykelsti, Lokalhistorie, Byudvikling, PR-gruppen, Grønt Hold, Hjemmeside og Skoleudvalg.

Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.

Vi afslutter med, at Borgmester Lasse Frimand Jensen kommer og fortælle om Aalborg kommunes planer med landdistrikterne.

På gensyn!

Bestyrelsen
Samrådet i Grindsted og Uggerhalne