Fællesspisning i Sognegården aflyst

Fællesspisning i Hammer Sognegård fastsat til den 15. maj er aflyst på grund af Coronakrisen.
Fællesspisning efter sommerferien vil blive oplyst senere på hjemmesiden samt ved opslag i Hammer Sognegårds info-stander.

Ole Peter Jakobsen
Maj 2020