Så lykkedes det – Vi skaI i gang med Borgerhuset

Vi har et rigtig godt projekt, og vi har byggetilladelsen!

Vi har pengene – eller næsten.

 

Nu kalder vi på dig og vi har brug for alle både håndværkere og hjælpere til små og store opgaver.

Det er vores mål, at det skal være en fornøjelse at deltage i projektet, hvilket kræver bredest mulig deltagelse.

Hvis vi løfter i flok – og der er altid noget, man er god til – får vi både et godt hus og et godt fællesskab.

 

Vi indkalder til   BYGGEMØDE i BORGERHUSET  Hammervej 80 

                                    MANDAG den 12. marts kl. 19.00

 Alternativt kan du melde dig på mail:

rbgronborg@gmail.com 

lassebreddam@gmail.com

 

Bendt Grønborg og Lasse Breddam
Marts 2018