Borgermøde: Om- og nybygning af Grindsted Skole

Kom og bliv orienteret om status for det kommende skolebyggeri  
den 18. november 2015 kl. 19.00 i Sognegården i Grindsted.

Som det vil være alle bekendt, har Aalborg Byråd – inden for den økonomiske ramme på 15 mio. kr. – besluttet, at der skal gennemføres en større om- og nybygning af Grindsted Skole, idet byrådet ønskede, at de nuværende undervisningsrammer i træpavilloner blev fornyet med tidssvarende og nye faciliteter.

Projekteringen af det kommende skolebyggeriet er i fuld gang, og Aalborg Kommune har for at sikre interesse-/brugervaretagelsen nedsat et byggeudvalg med repræsentanter fra: Aalborg Kommune som bygherre, Grindsted skole Skolebestyrelsen og Samrådet.

På et tidligere afholdt interessentmøde blev det aftalt, at Samrådet for Grindsted og Uggerhalne i efteråret skulle indkalde til et orienteringsmøde for herigennem at sikre, at der blev skabt størst muligt indsigt og viden om det forstående byggeri ved Grindsted Skole.

Med det som udgangspunkt indkalder Skolebestyrelsen for Grindsted Skole og Samrådet for Grindsted og Uggerhalne herved til statusmøde for orientering om den igangsatte proces med om- og udbygning af Grindsted Skole, idet det ligeledes kan oplyses, at skolebyggeriet forventes afsluttet inden sommerferien 2017. Endvidere vil vi gerne orientere om planerne for anvendelse af eksisterende DUS-lokaler til forsamlingshus, digital købmand samt andre aktiviteter.

Grindsted-Skole

 

 

 

 

 

 

Mødet afholdes 18. november 2015 kl. 19.00 i Sognegården i Grindsted.

Kom og bliv orienteret om status for det kommende skolebyggeri, der bliver flot og værdifuldt for vore børn og områdets videre udvikling!!