Ny køreplan for bogbusserne i Aalborg

Som I måske har hørt, er vi på vej med en ny køreplan for bogbusserne, der træder i kraft fra 1. januar 2019 og frem. Den nye køreplan laves som resultat af strukturændringer på biblioteksområdeti forbindelse med budget 2019 i Aalborg Kommune.

Det betyder, at vi fra den 1. januar 2019 vil holde:
I Grindsted ved Espelunden 3A fra 15.00 til 15.45 hver onsdag

Vi har placeret stoppestedet efter bedste evne ud fra vores tidligere erfaringer, blandt andet hvor der er nem adgang, når man skal besøge bogbussen, og hvor der er praktisk og fysisk muligt at parkere en bus.

Inden Sundheds- og Kulturudvalget godkender den nye bogbuskøreplan den 12. december, vil vi dog gerne høre, om I har input til bogbussens stoppested i jeres by. Er der et andet sted i byen, hvor det er mere optimalt at have bogbusholdeplads, hører vi gerne fra jer inden den 3. december. Hvis I har inputs eller spørgsmål, kan I sende dem til områdeleder, Henrik Schou, på henrik.schou@aalborg.dk. Kan I ikke nå at svare inden deadline, modtager vi stadig gerne jeres input, der så medtages i en eventuel holdeplads-revisionsenere i 2019.

Ny mindre, men fleksibel, bogbus er nu en del af det rullende bibliotekstilbud
Nu, hvor vi tager den nye køreplan i drift, vil den rullende biblioteksbetjening bestå af en stor traditionel bogbus og en mindre, men fleksibel, bogbus. Den fleksible bogbus kommer til at indgå i køreplanen på samme måde som den ”almindelige” bogbus og vil samtidig blive en del af et opsøgende biblioteksarbejde, hvor en biblioteksformidler for eksempel kan køre den ud til en skole eller daginstitution med bøger og aktiviteter. Det kan I læse mere om på aalborgbiblitekerne.dk/bogbus.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Venlig hilsen
Henrik Schou
Leder af Digital Formidling
Tlf. 9931 4455/ mob. 2520 4455