Idekonkurrence om Byporte

Idekonkurrence om Byporte i Grindsted & Uggerhalne

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne vil gerne have opstillet byporte ved indfaldsvejene til Grindsted og Uggerhalne; har du en god ide til, hvordan en byport skal se ud? Samrådet inviterer hermed borgerne til at deltage i en idekonkurrence herom.

Baggrunden for Samrådets bestræbelse på at etablere byporte er del af et generelt arbejde på at forskønne vore byer; vi ønsker med en indbydende byport at byde kørende og gående velkommen til Grindsted og Uggerhalne, to levende landsbyer i nordkanten af de smukke Hammer Bakker.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har forsøgsvis spurgt dele af det politiske niveau i Aalborg Kommune, om det er muligt at få tilladelse til at etablere byporte. Svaret lyder, bring ideen frem, kom med forslag.

”Vi synes, at borgerne bør være med til at kommer med forslag til udformningen af byporte”, vi tror, at der blandt områdets beboere findes mange kreative og gode ideer, udtaler formanden for Samrådet, Ole Schwarz. ”Det er vigtigt at få gode ideer frem, som Rådet kan arbejde videre med, derfor indbyder vi til en idékonkurrence om sagen”.

Samrådet forestiller sig, at der i Grindsted skal opstilles byport ved Espelunden, ved Hammervej og ved Uggerhalnevej. I Uggerhalne i begge ender af Grindstedvej.

Beskriv/tegn dit gode forslag og send det til Jørn Toldbod, Skovskellet 5, Uggerhalne, 9310 Vodskov (ajtoldbod@stofanet.dk ). Samrådet skal have dit forslag senest 15. december.

Samrådet vil blandt forslagene præmiere to forslag, som Rådet anser for at have en sådan beskaffenhed, at forslagene, efter eventuel viderebearbejdning, kan præsenteres for relevante myndigheder, som skal give endelig tilladelse.

Så, har du lyst at deltage, er det bare med at beskrive og gerne skitsere.