Rundt om HAMMER BAKKER

Bestyrelsesmøde: tirsdag den 23. januar kl. 19.

Sted: Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER i Grindsted.

Forslag til dagsorden:

  1. Godkendelse og opfølgning på referatet fra sidste bestyrelsesmøde 9. november 2023.

2. Orientering og drøftelse af de igangværende aktiviteter i ”Kulturklyngen” Rundt om Hammer Bakker og herunder fremadrettede finansieringsmodeller.

Der vedhæftes til orientering opslag vedrørende planlagte kulturklyngetilbud i Grindsted og Sulsted.

3. Opfølgning på klyngesamarbejdets initiativer vedrørende dannelse af et netværk af skolebestyrelser rundt om Hammer Bakker (Langholt, Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted).

Der vedhæftes til brug for drøftelserne mødeindkaldelse til skolebestyrelsesformændene i Langholt, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted. Se nedenfor.

4. Økonomi og herunder disponeringen af de resterende tilskudsmidler fra Aalborg Kommune (1 mio.kr.).

Forbrugsoversigt fra Aalborg Kommune er vedhæftet til brug for drøftelserne.

5. Status og tidsplan for cykelstien mellem Vodskov og Vestbjerg.

6. Status på initiativerne vedrørende ”Smagens Hus”.

7. Hvordan styrker vi kommunikationen og synligheden af landsbyklyngen.

8. Fastlæggelse af generalforsamling

9. Eventuelt

10. Næste møde