Så blev kunsten i Uggerhalne afsløret

Under overværelse af en stor gruppe borgere fra Uggerhalne og Grindsted blev et nyt Paddehatte-kunstværk lørdag formiddag afsløret i Uggerhalne.

Mere end en halv hundrede borgere var mødt op på hjørnegrunden i Uggerhalne for at være med ved afsløringen af de tre Uggerhalne-hatte. Ole Schwarz, formand for Samrådet og Ole Kjær fra Samrådets Forskønnelsesudvalg fortalte om baggrunden for Paddehattenes tilblivelse, der tog sin begyndelse i udvalgets overvejelser over, på hvilken måde Samrådet kunne være med til at forskønne og herigennem binde de to landsbyer sammen. At det skulle være noget med træ, var der stor enighed om.
Paddehatteideen blev udviklet i samarbejde med Svend Erik Thomasen, Lildstrand, kunstneren, der med sin motorsav har skåret hattene ud af en stor egestamme. 
Paddehattenes biologiske navn kunne Ole Kjær ikke afsløre, for han var ikke sikker på, at de havde et. – Vi har derfor valgt at kalde dem “Hammerhatte” for, som Ole nævnte, de gror op ad jorden her ved Hammer Bakker.

Ideen har, ud over kunstnerens arbejde, kunnet omsættes til handling gennem en forbilledlig indsats fra mange involverede: Simon Madsen, der sponserede egetræet, Simon Krogh, Gandrup, der har stillet sin grund til rådighed for Paddehattene og vognmand Skindbjerg, der leverede maskinkraft og sand til brug ved opsætningen. Hertil kommer hjælpsomme Uggerhalne- og Grindstedborgere, der undervejs i processen har ydet en stor indsats med transport og gravearbejde. Tak til alle for hjælpen!

Samrådet ser den brede interesse for sagen og de mange involverede som et vidnesbyrd om stor lokal nænne for i fælleskab at udvikle og forskønne vore landsbyer til gavn og glæde både for de borgere, der allerede bor i vore attraktive landsbyer og dem, der kunne tænkes at flytte til!

En lille kreds af Uggerhalneborgere er gået sammen om at vedligeholde kunsthjørnet og passe på hattene. Er du interesseret i at hjælpe, skal du bare henvende dig til Søren Jensen eller Henning Bitch.

Da afsløringen var afslutte og hurraråbene klinget ud, gav Margit Plougstrup fra Forskønnelsesudvalget den største  Paddehat nissehue på for at markere, at julen nærmer sig med hastige skridt! Efterfølgende var Samrådet vært ved gløgg, sodavand og æbleskiver. Den helt rigtige menu på denne let fugtige og let kølige decemberformiddag.
Se Ole Faaborgs billeder fra afsløringen nedenfor.

Samrådet sige tak til alle for den store opbakning!  

 

Poul Dahl
Samrådets Forskønnelsesudvalg
December 2013  

Vi venter på afsløringen. Foto O. FaaborgOle Schwarz, formand for Samrådet taler. Foto: O. FaaborgOle Kjær fra Forskønnelsesudvalget fortæller om Paddehattene og døber dem Hammerhatte. Foto O. FaaborgTo gange Ole fjerner Sådan ser Hammerhattene altså ud. Foto O. FaaborgMargit Plougstrup iklæder den største Hammerhat sin nissehue. Foto O. FaaborgSå er Margits nissehue på plads. Foto O. FaaborgVi råber hurra for Uggerhalnes Hammerhatte. Foto O. FaaborgHammerhattene bliver beundret. Foto Ole KjærSådan ser Hammerhatte altså ud med nissehue. Foto O. FaaborgSå er der serveret æbleskiver og gløgg, indtages i let regnvejr. Foto Ole KjærSøren Jensen sammen med andre Uggerhalneboere ved hatteafsløringen. Foto O. FaaborgOle Kjær og Hans Stochholm drøfter Hammerhattenes originalitet med Uggerhalneborgere. Foto O. FaaborgHattene er plantet midt i den gamle Sæbyvej. Plantører er Thorkild Dahl P., Poul Dahl, Ole Schwarz, Knud Skindbjerg og Gert Hansen. Foto Ole KjærHattene er plantet og tildækket, nu venter afsløringen lørdag formiddag. Foto Ole Kjær