Renovation – fremtidige ændringer

Aalborg forsyning har inviteret Samrådene i Aalborg Kommune til såkaldt fokusgruppemøde på Reno Nord. Emnet var: “Aalborg uden affald”. Et emne, som er blevet behandlet over flere gange i Miljø og Energiudvalget og i Byrådet. Det kan du læse mere om på www.aalborg.dk under ”Politik, Dagsordener og referater”.

For god orden skyld skal vi gøre opmærksom på, at ændring af fremtidig renovation allerede er vedtaget rent politisk. Det vi fra lokal side fik mulighed for, var at komme med forslag og meninger om design af de nye affalds- containere.

På vegne af Samrådet for Grindsted & Uggerhalne, deltog to borger.

Fokusgruppemødet var arrangeret for enfamiliehuse og rækkehuse

Planen er at alle husstande skal have en 240 liters container, som er opdelt med en skillevæg, så der bliver 120 liter til metal og plast og 120 liter til papir/småt pap. Derudover vil der være mulighed for at samle småt elektronik og sparepærer i poser, som hænges på en krog på beholderen.

Frekvens af tømning bliver den samme, som vi har i dag på “den lille grå” til papir og småt pap (mere detaljeret information om opdeling fra kommunen på et senere tidspunkt). Alle deltagerne fik mulighed for at vurdere de 5-6 forskellige prototyper af containere samt komme med forslag til ændringer.

 Aalborg Forsyning / Reno Nord har i øvrigt lovet – snarest muligt at lægge alle materialer ud på  www.skidt.dk under ”Aalborg uden affald”.

Den container, som vi i dag bruger til papir/småt pap, tilbyder Aalborg Kommune at vi, uden omkostning, kan beholde. Vi kan eventuelt bruge den til opsamling af haveaffald, eller hvad vi nu selv synes. Hvis vi med den nye ordning ikke ønsker at beholde denne container, afhenter kommunen den gratis.

 I 2017 er det planen, at det system med papirsække, som vi har i dag til husholdningsaffald, også bliver erstattet af plast-containere. Aalborg Kommune inviterer på et senere tidspunkt til møde herom.

 Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Oktober 2015