Samråd for Grindsted & Uggerhalne

Samrådet arbejder på at synliggøre de gode forhold, der allerede findes i Grindsted og Uggerhalne og omegn, vi forsøger at forbedre, når det kan lade sig gøre og at etablere nye aktiviteter, når det er muligt.

Vi arbejder bl.a. på, at der kan foretages yderligere udstykninger, så vi kan tiltrække flere borgere til vores dejlige lokalområde, og for at vi ad den vej kan bevare grundlaget for vores skole og andre børneinstitutioner.

Samrådet blev dannet i 2010 og i 2011 etableret som et ordinært Samråd i Aalborg Kommune. Samrådets formål er overordnet set at gøre Grindsted og Uggerhalne til et endnu bedre sted at bo og leve!

Samrådets aktiviteter sker som hovedregel via en række projektgrupper, hvor mange af byernes borgere er involveret. Har du interesse i at deltage eller input til arbejdet, skal du bare kontakte bestyrelsen. Der er altid plads til engagement og indsats!

Borgerforening, idrætsforening, rideklub, FDF og alle andre foreninger er fortsat ansvarlige for deres kerneaktiviteter; Samrådets opgave er at koordinere overordnede forhold og gennemføre aktiviteter, som falder uden for de øvrige foreningers kerneområde.

Samrådets Bestyrelse

OleSchwarz Formand
Ole Schwarz
Projektleder:
Byudvikling
Kunst & Kultur
Ungeudvalg
Medlem i følgende projektgrupper:
Byudvikling
Kunst & Kultur
Skolegruppe

Ungeudvalg
ole_dahl Bestyrelsesmedlem
Ole Peter Jakobsen
Medlem i følgende projektgrupper:
Cykelstiudvalg
Byudvikling 
Bendt Grøndborg Bestyrelsesmedlem
Bendt GrønborgKontakt:
Gronborg-el@stofanet.dk
9899 6177
2065 1020
Projektleder:
Cykelstiudvalg
Medlem i følgende projektgrupper:
Cykelstiudvalg
Lokalhistorie
Hjemmeside
Poul-Dahl Sekretær
Poul DahlKontakt:
posselt.dahl@mail.tele.dk
2871 3306
9828 6629
Projektleder:
Lokalhistorie og Hjemmeside
Medlem i følgende projektgrupper:
Lokalhistorie
Cykelstiudvalg
Hjemmeside
Villy Aagaard Nielsen Bestyrelsesmedlem
Villy Aagaard NielsenKontakt:
hv.tennisskoven@gmail.com
Medlem i følgende projektgrupper:
Cykelstiudvalg
Kunst & Kultur
Ellen Hoegh_IMG_20170511_135110 Suppleant
Ellen Høgh
6199 2302
Ellen.hoegh@skolekom.dk
Medlem i følgende projektgrupper:
Skolegruppe
Kunst & Kultur
Peter Ubbesen
Jens Jørn Pedersen
Leif Köhne