Gallerier

Kære læser, tak for at du åbnede menuen ”Gallerier”.

Ved at åbne de forskellige gallerier kan du fornemme den mangfoldighed, som byerne og landskabet byder på.

Det er lokale fotografer som Regner Jensen, Ole Faaborg og Ole Kjær, der velvilligt har stillet deres billeder til rådighed – nyd dem!