Nu kommer cykelstien

Det fejrer vi med 1. spadestik lørdag den 2. april kl. 10-12 på Trekanten i Uggerhalne på hjørnet af Grindstedvej og Vodskovvej

 Rådmand Hans Henrik Henriksen, Teknik & Miljø i Aalborg Kommune kommer og foretager 1. spadestik. Der bliver indlæg fra Cykelstiudvalget og fra skolebestyrelserne i Grindsted og Vodskov.

 Vi serverer rundstykker, kaffe og saftevand til børnene og sørger for sang og musik.

Der bliver præmie til alle børn på cykel.

 Det er en stor dag for os alle, så mød bare op med hele familien!

 Bendt Grønborg
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Marts 2016