Ordinær Generalforsamling i Samrådet

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

 Afholder ordinær generalforsamling

    Onsdag 21. maj 

I Sognegården, Grindsted, kl. 19.00 – 21.00.

Spisning kl. 18.00
(tilmelding til spisningen skal ske til formanden på tlf. 9638 6858 eller ved mail til: oleschwarz@stofanet.dk).

 Dagsorden i.h.t. vedtægterne

(se disse på vores hjemmeside: hammernyt.dk.

 Alle er velkomne!

Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte samrådets kommende opgaver.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Den 12. marts 2014