Kunst i Uggerhalne afsløres lørdag formiddag

Lørdag den 14. december kl. 10 indvier/afslører vi 3 paddehatte i Uggerhalne

Lørdag den 14. december afslører Samrådet for Grindsted & Uggerhalnes udvalg for Byudvikling og Byforskønnelse et kunstværk i Uggerhalne. Afsløringen sker kl. 10. 

Har du lyst til at være med ved indvielsen, skal du bare møde op ved hjørnet af ”Grindstedvej” og ”Vodskovvej” i Uggerhalne. Samrådet serverer Gløgg, sodavand og æbleskiver.

Samrådet har siden sin start ønsket at opstille kunstværker i Uggerhalne og Grindsted. Udfordringerne har været mange, bl.a. kunsttype, kunstner, placering, finansiere osv.

Opgaven blev placeret i Forskønnelsesudvalget, hvis medlemmer hurtigt blev enige om, at det måtte være noget med træ for at markere byernes placering ved Hammer Bakker.

En ide om at det kunne være noget der, af en ”kunstner” med motorsav, blev skåret ud af et egetræ, blev forfulgt.

Resultatet er, at Svend Erik Thomasen, Lild Strand har skåret tre paddehatte på hver knap 2 m ud af en velegnet egestamme, sponseret af Simon Madsen, Grindsted. Simon Krogh, Gandrup har velvilligt stillet en egnet plads til rådighed på den græsklædte trekant. En placering som sikrer, at byens borgere og forbipasserende kan nyde synet af paddehattene, der skyder op ad græsset tæt på skoven.

Vognmand Niels Christian Skindbjerg sponserer sand og hjælp med maskineri ved opsætning. Adskillige borgere i Uggerhalne og Grindsted har hjulpet til ved gravearbejdet og ”montering” af hattene. Havearkitekt Ole Kjær, Grindsted har rådgivet og stillet sin ekspertise til rådighed under hele processen.

Det er Samrådets håb, at byernes borgere vil tage godt i mod paddehattene, nyde synet af dem og være med til at værne om dem.    

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Formand Ole Schwarz
Grindsted, december 2013