BORGERMØDE i Sognegården

BORGERMØDE

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afholder borgermøde

  

 

Torsdag den 12. maj
Kl. 19 – 21
I Sognegården i Grindsted

Samrådet vil orientere om udviklingsopgaver, som vi netop nu arbejder med, herunder også om kommende planer.

Det er vigtigt for vores virke, at det sker i overensstemmelse med borgernes ønsker.

Vi er dog klar over, at vi ikke altid kan gøre alle tilfredse, men dialogen er vigtig for vores beslutningsproces.

På gensyn den 12. maj i Sognegården

Bestyrelsen
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne

 

NB: Husk Samrådet generalforsamling den 25. maj kl. 18 hvis du vil spise med ellers kl. 19 i Sognegården