Kunst afsløret i Grindsted

Tirsdag eftermiddag den 20. august, en smuk sensommerdag, blev et nyt kunstværk afsløret i Grindsted i overværelse af borgere og presse.

Mange borgere var forsamlet langs skråningen neden for Inge Ravns hus på Uggerhalnevej, da Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afslørede et kunstværk i form af tre Paddehatte udskåret i egetræ.

Det er Svend ErikThomasen, Lild Strand, der har formet de tre paddehatte skåret ud af et vældigt egetræ.

Formand for Samrådet, Ole Schwarz indledte afsløringen med kort at omtale Samrådets forskellige opgaver, hvoraf byforskønnelse er en blandt mange.

Herefter gav Ole Kjær fra Byforskønnelsesudvalget et kort rids af baggrunden for, at valget af kunstværk faldt på paddehatte. Svampe i skoven, nærheden til de smukke Hammer Bakker, hvor egeskov er markant og den ideelle beliggenhed på Inge Ravns skråning, hvor paddehattene synes at gro op ad jorden.

Ole Kjær nævnte, at adskillige borgere har medvirket under vejs og han udtrykte håb for, at denne involvering resulterer i, at alle vil være med til at værne om hattene.

Dugen blev fjernet og paddehattene kom til syne. Der blev skålet for hattene i et glas champagne og efterfølgende kunne kunstværket beses og beundres. Og det blev det da også.

Poul Dahl,
Grindsted, august 2013