Sidste nyt fra Samrådets Cykelstiudvalg

 I 2013 fik vi den glædelige oplevelse, at Aalborg Kommune har sat penge af på budgettet til cykelsti Grindsted – Uggerhalne – Vodskov. Fantastisk at gå fra en placering som nummer 19 til nummer 2. Herligt!

Aalborg Kommune har på budgettet afsat 1 mio. kr. i 2014, 1 mio. kr. i 2015 og 11 mio. kr. i 2016 til vores projekt.
For Cykelstiudvalget er det vigtigt at sikre, at der så også sker noget. Vi har brevvekslet og holdt møde med relevante embedsmænd for at ”holde dem til ilden”.

De har travlt med cykelsti nummer 1 og med infrastrukturplaner i Aalborg Øst og Aalborg Syd. Det er imidlertid lykkedes for os at få lovning på, at teknikerne udarbejder en grovskitse for projektet i andet halvår.

For at ”holde gryden i kog” planlægger vi i efteråret at holde ”Byernes Dag”. Hertil inviterer vi relevante rådmænd og politikere for at vise dem vore byer og præsentere dem for aktiviteter, der pågår i vores lokalområde. Herunder fremhæve hvor vigtigt det er, at vore børn kan få en sikker cykelsti-skolevej.  

Det er vores håb, at foreningslivet i Grindsted og Uggerhalne vil indgå aktivt i arbejdet med at stable et sådant initiativ på benene.

Cykelsti-Tillykke-Kransekage

                                                  Cykelsti-Tillykke-Kransekage

 

På Samrådet og Cykelstiudvalgets vegne
Bendt Grønborg
Grindsted, marts 2014