Uggerhalne har fået en hjertestarter

Der er nu endelig en hjertestarter i Uggerhalne. Den hænger på vandværket som ligger midt i byen på Grindstedvej. Hjertestarteren er opsat som et samarbejde mellem borgerforeningen og vandværket. 

Hjertestarter_Uggerhalne_fm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgerforeningen har indkøbt hjertestarteren til Uggerhalne, og Uggerhalne Vandværk har finansieret opsætning og driften. 

Der er nu fire hjertestartere i Grindsted, Uggerhalne og omegn: 
  • Uggerhalne: Uggerhalne Vandværk, Grindstedvej, monteret på forsiden af vandværket midt i byen ud mod vejen
  • Grindsted: Hammer Sognegård, Grindsted, Uggerhalnevej 23, monteret på muren ved hovedindgangen på bagsiden af sognegården 
  • Grindsted: Grindstedhallen, Hammervej 90, monteret på muren lige uden for hallens hovedindgang
  • Hammer bakker: Hammer Kirke,  Hammer Kirkevej 10, monteret i kirketårnet  

Alle disse fire hjertestartere er tilgængelige døgnet rundt, da de er monteret udendørs eller er monteret i kirketårnet, der er uaflåst.