Hammertoften – kommende boligbyggeri i Grindsted

Torsdag aften i sidste uge var der informationsmøde i Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker. Det var Samrådet for Grindsted og Uggerhalne, der, i samarbejde med advokat og ejendomsudvikler Henrik Hougaard og Ole Nielsen fra Himmerlands Boligforening, havde indbudt til mødet.

Emnet for aftenens møde var den længe ventede boligudstykning “Hammertoften” sydøst for Tranevejskvarteret.  Aalborg Kommune har netop sendt udstykningen i høring.

Rasmus Hougaard og Ole Nielsen fortalte om planerne bag udstykningen, hvor der bliver tale om i alt 51 boliger. 8 almennyttige og 43 private udlejningsboliger i størrelser fra 85 til 115 m2. Mellem den nuværende bebyggelse på Tranevej og det nye boligområde vil der blive etableret et grønt rekreativt område til gavn for hele byen.

Spørgelysten var stor i forsamlingen. Mange gode afklarende spørgsmål, som alle blev besvaret af udviklerne med en tone, som signalerede åbenhed for at lytte til både naboer og byen som helhed. Der var en overvejende positiv stemning over for projektet, men også klare tilkendegivelser af, at det burde holdes som en etplans-løsning for ikke at skabe negative samspil med det eksisterende landsbymiljø og koblingen til områdets natur.

Hvis processen med plangrundlag forløber planmæssigt, vil disse ligge klar senere på året. Herefter kan arkæologerne komme i gang med at udgrave, hvad der menes at være en bebyggelse fra jernalderen. Derefter vil byggeriet kunne starte omkring 2. kvartal 2025 og de første boliger forventes klar til indflytning sidst i 2025. 

Efter information og spørgsmål var Samrådet vært ved pølser og øl/vand. En herlig afslutning på en god, oplysende og informativ aften hvor vi vist alle gik hjem lidt klogere på den udvikling, som kommer til at ske i Grindsted.

Leif Köhne
Marts 2024